sobota, 14 listopada 2015

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2210

 TO NIE SCIENCE-FICTION, 
 TO SCIENCE-FACT! 
Przykład niezwykle poważnego przedmiotu studiowanego na
WYDZIALE TEOLOGII 
państwowego(!)
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 
nadającego państwowy(!) tytuł naukowy magistra teologii 
równoznaczny z tytułami magistra np. w dziedzinie fizyki, chemii, biologii, matematyki, historii, filologii itd. 
NAZWA PRZEDMIOTU:  
 MISTYKA 
1. Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:
Bez wymagań wstępnych.
(Dodatkowym wymaganiem powinno jednak być naprucie się winem i/lub napalenie się jakimiś ziołami dla uzyskania odp. głębi dociekań.)
2. Cel i metoda:
Ukazanie i usystematyzowanie świadectw tradycji chrześcijańskiej i porównaniu z innymi tradycjami religijno-filozoficznymi dotyczących bezpośredniego doświadczenia Boga. Analiza historycznych świadectw mistyków i porównanie ich ukaże wątki wspólne oraz różnice doświadczeń, wydobywając cechy konstytutywne mistyki w celu ich teoretycznego usystematyzowania.
3. Treść programowa:
1. Definicja mistyki*
2. Mistyczna teologia Pseudo-Dionizego Areopagity; 
3. Mistyka wizjonerska Hildegardy z Bingen; 
4. Mistyka intelektualna Mistrza Eckharta; 
5. Mistyka przyjaźni Teresy z Avila (patrz --> www.blog-operacyjny.pl-cz. 753)
6. Bezwarunkowość mistyki Jana od Krzyża; 
7. Przyjaźń mistyczna; 
8. Zjawiska towarzyszące mistyce; 
9. Mistyka własnego ja, mistyka kosmiczna, mistyka Boża – sercem mistyki; 
10. Mistyczne wzorce świata albo tajemnica Boga; 
11. „Mała mistyka” i droga do Boga.
4. Literatura podstawowa:
- Sudbrack J., Mistyka. Doświadczenie własnego ja – Doświadczenie kosmiczne – Doświadczenie Boga;
5. Literatura uzupełniająca:
- Dinzelbacher P. (red.), Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia;
- Garrgou-Langrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie.

 PYTANIE SPRAWDZAJĄCE:
 ŚMIAĆ SIĘ CZY PŁAKAĆ? 
_____________________________
* <gr. mystikos = tajemny> prąd religijno-filozoficzny występujący na gruncie różnych kultur i religii, uznający możliwość ponadzmysłowego bezpośredniego kontaktu duszy człowieka z bóstwem, zwł. za pomocą intuicji i objawienia jako najwyższych form poznania; wiara w istnienie tajemniczego, niepoznawalnego aspektu wszystkich zjawisk.

***
Moje studia w dziedzinie filozofii spekulatywnej, metafizyki i nauki najlepiej podsumowuje obraz myszy zwanej człowiekiem, biegającej po całym kosmosie od jednej dziury do drugiej w poszukiwaniu Sera Absolutnego.
Benjamin DeCasseres
- Umiłowane Myszy,
niech Ser Absolutny
na zawsze będzie z Wami.
-- I z PANem Twoim.

P.S.
Wszędzie na świecie potrzebujemy coraz większej liczby religijnych placówek edukacyjnych kształcących ekspertów w dziedzinach związanych z wszelkim zabobonem. Potrzebujemy ich, by stanowili awangardę społeczeństw, bronili ich przed wrogami i prowadzili na niebiańskie manowce. Potrzebujemy też twardych przywódców, którzy w momencie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego natychmiast stanowczo działają - zaczynają się modlić długo i żarliwie o natchnienie do walki (np. ze sQrwysynami wyznającymi fałszywą wiarę). Oczywiście w zgodzie z tajemniczymi wizjami mistyki:
 Tak mi dopomóż Bóg. 
 Allahu AK-47bar! 

Precz z wszelkimi urojeniami
i barbarzyństwem w ich imię!

 Je suis... 
|||||
|||
|
                                                                                       

1 komentarz:

 1. Takie głupie pytania:
  - dlaczego Jahwe/Jezus/Duch wpuścił Allaha do Paryża?
  - bogochomachia?
  - który jest miłosierny?
  - który jest prawdziwy - nasz czy ich?
  Ach ci bogowie,krwiożercze bestie...
  Pozdrawiam.Brokoz.
  -

  OdpowiedzUsuń