środa, 23 stycznia 2019

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 3376

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
 PODZIW, ROZPACZ 
 I 
 SŁOWO PRZECIWKO SŁOWU 
Powiedziałem już wcześniej, że najpiękniejszym i najgłębszym wzruszeniem, jakiego możemy doświadczyć jest poczucie tego, co mistyczne. I ta mistyczność jest siłą całej prawdziwej nauki. Jeśli mam jakieś wyobrażenie Boga, to jest nim subtelny duch, a nie wizerunek mężczyzny, utrwalony w pamięci tak wielu. W istocie na moją religię składa się pełen pokory podziw dla bezkresu najwyższego ducha, jaki objawia się w tych drobnych szczegółach, które naszymi kruchymi umysłami potrafimy postrzec.
Albert Einstein
Large Hadron Collider
(Wielki Zderzacz Hadronów)
Kosmiczny Teleskop Hubble'a
 
Kosmiczny Teleskop Keplera
 
Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba
 
Hubble Ultra Deep Field
(Ultragłębokie Pole Hubble'a)
LIGO
Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory
(Interferometryczne Laserowe Obserwatorium Fal Grawitacyjnych)
Parker Solar Probe
(Słoneczna Sonda Parkera -
wyprawa do Słońca 2018-2025)
Zwróciłem się do Boga,
Bo w świecie rozpaczy ocean;
Lecz stało się gorzej niż źle -
Odkryłem, że Boga nie ma.

Robert Frost
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
Ks. Izajasza, rozdz. 45, ww. 5-7)
 Ja 
tworzę światło
i
stwarzam ciemności,
sprawiam pomyślność
i
stwarzam niedolę.
 Ja, Pan, 
czynię to wszystko.
I za to ja,
ja, człowiek,
serdecznie Pana
3,14Rdolę!

ARE YOU READY TO...
 
albo po prostu
Podczas ceremonii na Wawelu
doszło do incydentu
z udziałem jednego z fotografów,
który posiadał oficjalną akredytację na ingres.
Gdy Tytus Kondracki
fotografował wypakowywanie prezentów
dla nowego metropolity,
usłyszał
od arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia...
"spierdalaj"
[pudelek.pl]
i
przestań wreszcie obrażać
przyzwoitość i inteligencję
normalnych ludzi.
SHOW HIM
SOME
CLASSIC RESPECT?


 PODAJ DALEJ! 
                                             

wtorek, 22 stycznia 2019

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 3375

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
 CUCHNĄCE SPA 
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
2 Ks. Samuela, rozdz. 12, ww. 14-18 
Lecz dlatego, 
że przez ten czyn 
 odważyłeś się wzgardzić Panem
 syn, który ci się urodzi, 
 na pewno umrze. 
Natan udał się potem do swego domu.
 Pan dotknął dziecko, 
 które urodziła Dawidowi żona Uriasza,
 tak iż ciężko zachorowało.
 Dawid błagał Boga za chłopcem
i zachowywał surowy post,
 a wróciwszy do siebie,
 całą noc leżał na ziemi.
 Dostojnicy jego domu,
 podszedłszy do niego,
 chcieli podźwignąć go z ziemi:
 bronił się jednak;
 w ogóle z nimi nie jadał.
  W siódmym dniu dziecko zmarło.  
I qrwa zapamiętaj Dawid...

Twojego chłopaka też!
Ale najważniejsze, że...

Stara Święta Książka
jest tak samo ważna jak
Nowa Święta Książka.
---
Grupa trzy- i czterolatków
 PAN BÓG KOCHA DZIECI 
Program nauczania religii dla dzieci trzy- i czteroletnich odwołuje się przede wszystkim do katechezy i wychowania religijnego podejmowanego w środowisku rodzinnym, uzupełnia je, ubogaca, a niekiedy nawet zastępuje. Wychowanie religijne kilkulatków jest ściśle zespolone z wychowaniem ogólnym i procesem humanizacji dziecka, bowiem pierwsze lata są decydującymi chwilami dla kształtowania osobowości i religijności człowieka. Zazwyczaj w przedszkolu podejmuje się edukację religijną dzieci w grupie czterolatków, jednak tam, gdzie jest to możliwe, warto włączać do edukacji religijnej także dzieci trzyletnie. [wkrótce proces prania mózgu katechizacji będzie wdrażany na szpitalnych oddziałach położniczych tuż po przecięciu noworodkowi pępowiny, a docelowo nawet jeszcze przed jego urodzeniem się] Obserwowane osłabienie katechezy w rodzinie [rodziny, w których to zjawisko wystąpi będą karane grzywną i/lub więzieniem] skłania do jak najszybszego podejmowania nauczania religii w przedszkolu, aby dziecko w naturalny sposób
odkrywało dobrego Boga.

W układzie treści w nauczaniu religii dzieci trzy- i czteroletnich przyjęto jako główne założenie: Bóg kocha dzieci, tak aby dziecko mogło stopniowo odkrywać poprzez kontakt z najbliższymi, grupą rówieśniczą, ze światem przyrody, że Bóg pierwszy ukochał każdego człowieka, w tym także jego.[i na falach tej miłości, gdy Go zaczęło nosić, za sprawą globalnego potopu wymordował swego czasu w cholerę wszystko, co stworzył - ludzi, zwierzęta...] WTF!?
[fragm. Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach].
Toż to iście boska sprawiedliwość zapisana w Słowie Boga Najwyższego! Podobnie postępowali m.in. wyznawcy ohydnego ,,ateisty" Herr Adolfa Hitlera i jemu podobnych. Cóż, przykład płynie z góry. Jest to niebiańska emanacja moralnego szamba, w którym ze wzniosłą lubością pławią się ,,wierzący", wciągając za sobą nieświadome niebezpieczeństwa własne dzieci, natomiast wszyscy podatnicy - bez względu na światopogląd - muszą sponsorować to cuchnące spa. 

Oczywiście każdy racjonalnie myślący człowiek doznaje gwałtownych mdłości na samą myśl o takim Nieskończenie Dobrym Tatusiu rodzaju ludzkiego i poπRdolonej religii, która go czci.

Jak PAN sądzi, 
czy rację miał Pan,
że załatwił tamtego 
gówniarza nowo narodzonego?


 OTO GEST SZACUNKU 
 DLA OBU POWYŻSZYCH PANÓW,
odpowiednio,
za ustanowienie
i propagowanie
 tak wysokich
standardów moralnych.
No i za mózgobójstwo
dzieci narodzonych.
***
Chrześcijaństwo jest najbardziej śmiechu wartą, najbardziej absurdalną i krwawą religią, jaka kiedykolwiek zainfekowała świat.
Wolter
***
ARE YOU READY TO...
DROWN
IN THIS CESSPOOL? 

 PODAJ DALEJ! 
                                         

poniedziałek, 21 stycznia 2019

ABSURDALIA RELGIJNE - CZ. 3374

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
 OD DZIŚ TYLKO MIŁOŚĆ! 
Przez wielu to, co się wydarzyło, zostało odebrane jako potężny, gwałtowny, niemilknący dzwon na trwogę, wezwanie do rachunku sumienia, do koniecznej przemiany stylu naszego życia, stylu politycznego, wspólnotowego, społecznego, medialnego także, do definitywnego wyrugowania z polskiej polityki, więcej – z przestrzeni życia społecznego, języka pogardy, poniżania, deprecjonowania, odzierania z czci i godności naszych braci bliskich, czasem niedawnych przyjaciół. Trzeba nam braterstwa serc, dłoni otwartych, a nie zaciśniętych pięści.
Sławoj Leszek Głódź
 (w kazaniu poświęconym
pamięci zamordowanego
prezydenta Gdańska,
Pawła Adamowicza)
---
Jasne, jasne, panie arcy... Dłońmi otwartymi łatwiej zagarniać środki płatnicze i inne walory. Zaciśnięta pięść jest tu niepraktyczna (przydaje się do innych celów). No ale najpewniej chodzi przede wszystkim o ,,konieczną przemianę stylu naszego życia", oczywiście na zgodny z nauczaniem Króla Wszechświata, Księcia Pokoju i czego tam jeszcze, bo trzeba nam ,,braterstwa serc". Posłuchajmy zatem Jego kojących słów (zaczerpniętych z Bardzo Świętej Książki zwanej Nowym Testamentem).
- I pozwolił im [Jezus]. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze.

- Wracając rano do miasta, [Jezus] uczuł głód. A widząc drzewo figowe przy drodze, podszedł ku niemu, lecz nic na nim nie znalazł oprócz liści [bo nie był to czas owocowania]. I rzekł do niego: «Niechże już nigdy nie rodzi się z ciebie owoc!» I drzewo figowe natychmiast uschło.

- Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.

- Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach.

- Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

- Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.

- [Do Żydów] Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca.

- Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością?

- Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.

- Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w  grzechach swoich.

- Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony [w piekle po kres czasu].

- Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa.

- Plemię żmijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście?

Tak jak z pewnością Jego słów słuchał, słucha i będzie słuchał Szeregowy, Niesprawujący Żadnej Władzy Poseł.

ARE YOU READY TO...
 
Nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego brata. Zniszczyliście go, zamordowaliście, jesteście kanaliami.
Jarosław Kaczyński
(z trybuny sejmowej
do przedstawicieli opozycji,
bez żadnego trybu)

LOVE THY NEIGHBOR?
 PODAJ DALEJ! 
                                            

niedziela, 20 stycznia 2019

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 3373

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
 TRAGICZNY WYNALAZEK 
,,Bóg nakazuje Abrahamowi, by zabił syna Izaaka i w ten sposób dowiódł swojej wiary." Już samo to powinno wystarczyć dla pozbycia się z naszej świadomości idei Boga! .... Jeśli Bóg nie istnieje, a jestem przekonany, że tak jest, to nie można znaleźć się na Sądzie Ostatecznym i być sądzonym przez kogoś lub coś, co nie istnieje! .... Niepokojące jest to, że człowiek wynalazł Boga, a następnie został niewolnikiem swojego wynalazku.
José Saramago
To wszystko czym jest religia - jakąś zasadą, w którą się wierzy .... człowiek dokonał znacznie więcej cudów niż Bóg, którego wynalazł. Tragedią jest wynaleźć jakiegoś Boga, a później musieć go cierpieć jako Króla. 
Rod Steiger
---
Gdy masz jakiś święty tekst, który ci mówi jak świat powstał czy jaki związek istnieje między Bogiem w niebie i tobą, to w istocie jest ograniczana twoja ciekawość; twoja chęć poznania tajemnicy. Po prostu mówisz - ,,Cóż, to jest tajemnica." albo ,,To jest umysł Boga, nikt nie może go odczytać." czy ,,Niezbadane są wyroki Boga." To niszczy wszelkie uczucie zachwytu. Co więcej, jeśli chodzi o ateistów, to przyznaję im znacznie większe i żywsze poczucie zainteresowania i związku ze światem. Świadomość jego cudów, ale cudów, które są możliwe do odkrycia przez naszą ciekawość; pójście z rozkoszą o jeden krok dalej tropem dokonań kogoś innego... po prostu by odsłonić jeszcze jeden aspekt tej różnorodności, złożoności i piękna świata. Piękno świata ukryte w jego niezwykłości nie jest dla mnie oczywiste w islamie albo chrześcijaństwie czy innych znaczących religiach. Wydaje się, że psychicznie wiążą one ludziom ręce; krępują wolnego, swobodnie badającego prawdę ducha.
Ian McEwan
Świat będzie wspaniałym miejscem, 
gdy nikt nie będzie wierzył w Boga.
Philip Roth
ARE YOU READY TO...

Rzeczywisty podział ludzkości istnieje między tymi, którzy żyją w blasku światła i tymi, którzy żyją w mroku. Naszym celem musi być zmniejszenie liczby tych drugich i zwiększenie liczby tych pierwszych. To właśnie dlatego domagamy się edukacji i wiedzy.
Wiktor Hugo

GET OUT OF DARKNESS?
 PODAJ DALEJ!