czwartek, 22 marca 2018

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 3069

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
  WYTRYCHY DO WŁADZY  
Ważna informacja
dla
członków
episKkopatu i ePiSkopatu:
kobieta
«dorosły człowiek płci żeńskiej»
(za Słownikiem języka polskiego PWN)
Populacja kobiet na ziemi, tej ziemi
wynosi ~3700000000
(trzy miliardy siedemset milionów),
tj. 50% ogółu ludności.
 
Wiele cytowanych w notce finezyjnych metafor i porównań świadczy megatrafnie o tradycyjnie szarmanckim (obowiązującym w różnym stopniu do dziś), wręcz nabożnym stosunku świątobliwych panów w sukienkach do pań (najogólniej rzecz biorąc: kościół, łóżko, porodówka, kuchnia, gary, dzieciary, morda w kubeł!). Zgroza polega na tym, że ci panowie mają realny polityczny i społeczny wpływ na bieg rzeczy w Kkraju, a od 2 lat z tylnego siedzenia wręcz rządzą nim w imię Boże (patrz m.in. ostatnie ,,pigułkowo-receptowe" rozwiązania prawne i bieżący nakaz wprowadzenia bezwzględnego zakazu). Ich parcie na chama do władzy wygląda na ostatnie, acz energiczne podrygi zdychającej ostrygi, jako że wkrótce ogólny postęp cywilizacyjny (Wiosna Kobiet '18 - będzie jednym z jego przejawów) zmiecie to zabobonne, zakłamane, zachłanne, bezczelne, prymitywne tałatajstwo z głównej sceny, niemniej jednak obecnie surfuje ono na fali narodowo-bogoojczyźnianego ogłupienia. Wyższa świadomość rodzi się w bólach i na dojrzewanie potrzebuje czasu.  Sporo czasu. Ale czas nieubłaganie płynie...
---

Ignorancja i degradacja kobiet zawsze były bastionem Kościoła. Panowanie przezeń nad kobietą w dwóch kwestiach - małżeństwa i edukacji - dała mu klucze do władzy ważniejsze od tych, które miał św. Piotr.
Matilda Joslyn Gage
***
OTO ŚWIĘTE SŁOWA!
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament 

List św. Pawła do Efezjan, rozdz. 5, ww. 22-24
Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła...  Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim.
---
1 List św. Pawła do Tymoteusza, rozdz. 2, ww. 11-15
Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości. Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem - Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo. Zbawiona zaś zostanie przez rodzenie dzieci.
Każda kobieta 
powinna być przepełniona wstydem 
na samą myśl, 
że jest kobietą.
św. Klemens z Aleksandrii
***
 
Kobieta to wrota diabła, 
droga do niegodziwości, 
żądło skorpiona; 
słowem - niebezpieczny rodzaj.
św. Hieronim
***
 
Kobieta jest złem koniecznym, 
naturalną pokusą,
ponętnym nieszczęściem, 
 domowym zagrożeniem,
śmiertelną fascynacją 
i malowanym złem.
św. Jan Chryzostom 
***

Kobieta jest świątynią zbudowaną na rynsztoku.
Boecjusz
(w swoim dziele O pocieszeniu płynącym z filozofii)
***
 
Kobieta jest
córką fałszu, 
strażniczką piekła,
wrogiem pokoju.
św. Jan z Damaszku
***
Obejmować kobietę to tak,
jak obejmować wór gnoju.
św. Odo z Cluny
***
Kobieto, powinnaś po wsze czasy chodzić w łachmanach i żałobie, pojawiać się tylko jako grzesznica tonąca we łzach i pokutująca za grzech, który spowodował upadek ludzkości. Kobieto - jesteś bramą szatana. To ty deprawujesz tych, których sam szatan nie ośmiela się atakować.
Tertulian
***

Był jednym z najwybitniejszych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa. Święty Kościoła katolickiego; jeden z doktorów Kościoła, który nauczając przekazywał owoce swej kontemplacji (łac. contemplata aliis tradere).

Jeśli chodzi o naturę jednostki, to kobieta jest ułomna i niedorozwinięta, jako że aktywna siła męskiego nasienia dąży do płodzenia doskonałej postaci płci męskiej, podczas gdy spłodzenie kobiety wynika z mankamentów tej aktywnej siły.
 św. Tomasz z Akwinu 
***
Kobiety będą się jeszcze dumnie szczyciły tym, 
że nie wniosły ani jednego wersetu do Biblii.
George W. Foote
***
A my teolodzy i tak swoje wiemy,
bo nasze argumenty pochodzą
z najgłębszej,
najciemniejszej
i
najświętszej części ciała...
W żadnej religii czy światopoglądzie kobieta nie jest tak szanowana i uważana, jak w chrześcijaństwie.
Bernhard Häring 
 
Wiemy, mein liebe Herr, wiemy,
(z pewnością z tego uważania
na przykład wynika,
że na porządnej chrześcijańskiej plaży
żadna kobieta
nie może pokazać swoich piersi,
jakkolwiek estetycznych,
bo siałaby okropne zgorszenie,
za co pewnie trafiłaby do pudła,
natomiast
każdy facet
jak najbardziej
może całkowicie bezkarnie
 eksponować swoje,
jakkolwiek obleśne...

i dlatego z serca dedykujemy 
co następuje
(sorry, że ciut za późno)...

Nie wstyd urodzić się głupcem,
wstyd tylko głupcem umierać.
Erich Maria Remarque

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE

ARE YOU READY...


TO DECIDE
HOW TO PISS? No właśnie! 

 PODAJ DALEJ! 
                                            

środa, 21 marca 2018

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 3068

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
 (O)BŁĘDNE KOŁO 

 Biblia jest nieomylna.   
ale
Skąd wiemy, że Biblia jest nieomylna?
bo
Biblia jest Słowem Bożym.
 
ale
Skąd pewność, że Biblia jest Słowem Bożym?
bo
Biblia mówi, że jest Słowem Bożym.

ale
 Dlaczego wierzyć Biblii?
bo
 Biblia jest nieomylna. 

Powyższe rozumowanie jest nie do obalenia. Obieg argumentów w teologii jest wieczny i zamknięty: zaczyna się w dupie i w dupie się kończy. Oto alegoria nieśmiertelności zabobonu...
|||||
|||
|
Kierat gówno wartej (zero dowodów) wiary jest oczywiście nieustannie napędzany przez odmóżdżoną trzodę, którą do zwiększenia rzeczywistego wysiłku na ziemi, tej ziemi, urojonymi nagrodami w niebie, tamtym niebie, motywuje miłująca ją ogromnie Kkorporacja, wspierana publiczną kasą przez niezwykle bezstronne światopoglądowo państwo. A głupiemu jak zwykle... 500+.
|||||
|||
|
Trzeba rzecz jasna zawsze dbać o zastąpienie nowymi bydlątkami tych zużytych, idących w odstawkę, czyli odbierających nagrodę, którą przez swoją ziemską (pedo)filię obiecał im Pan.

Świeć PANie nad ich duszami...
 Biznes musi się kręcić! 

P.S.
Absurd absurdem absurd pogania
A narodowy aero-nekro-biznes musi latać;
wkrótce kolejna,
już

96 (dziewięćdziesiąta szósta) miesięcznica,

ale czy ktoś zauważył, że też
(czemu qrde ich nie obchodzić,
im częściej, tym lepiej,
a najlepiej w ruchu ciągłym)

384 (trzysta osiemdziesiąta czwarta) tygodnica

2688 (dwa tysiące sześćset osiemdziesiąta ósma) dziennica

64512 (sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwunasta) godzinnica

 3870720 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwudziesta) minutnica

232243200 (dwieście trzydzieści dwa miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące dwóchsetna) sekundnica...

itd.

antygrawitacyjno-helowego zamachu
(na wszelką przyzwoitość,
normalność
i
rozum),
szczegółowo oPiSanego
przez wybitnych TUologów
(nie mylić z UFOlogami)
w Białej Księdze Mitów.

ARE YOU READY TO...
 
Jezus Chrystus jest zawsze gotowy do pomocy dzięki wstawiennictwu Najświętszej Maryi Dziewicy.
Franciszek
(wypowiedź  dodająca
-WTF!?-
otuchy dotkniętym
tragicznym w skutkach
- min. 247 ofiar śmiertelnych -
6,3-stopniowym trzęsieniem ziemi we Włoszech)
THANK JESUS?
 PODAJ DALEJ! 
                                            

wtorek, 20 marca 2018

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 3067

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
 OJCIEC WQRWIA PANA, 
 A SYN MA PRZESRANE 
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
2 Ks. Samuela, rozdz. 12, ww. 14-18 
Lecz dlatego, 
że przez ten czyn 
 odważyłeś się wzgardzić Panem
 syn, który ci się urodzi, 
 na pewno umrze. 
Natan udał się potem do swego domu.
 Pan dotknął dziecko, 
 które urodziła Dawidowi żona Uriasza,
 tak iż ciężko zachorowało.
 Dawid błagał Boga za chłopcem
i zachowywał surowy post,
 a wróciwszy do siebie,
 całą noc leżał na ziemi.
 Dostojnicy jego domu,
 podszedłszy do niego,
 chcieli podźwignąć go z ziemi:
 bronił się jednak;
 w ogóle z nimi nie jadał.
  W siódmym dniu dziecko zmarło.  
I qrwa zapamiętaj Dawid...

Twojego chłopaka też!
Ale najważniejsze, że...

Stara Święta Książka
jest tak samo ważna jak
Nowa Święta Książka.

Grupa trzy- i czterolatków
 PAN BÓG KOCHA DZIECI 
Program nauczania religii dla dzieci trzy- i czteroletnich odwołuje się przede wszystkim do katechezy i wychowania religijnego podejmowanego w środowisku rodzinnym, uzupełnia je, ubogaca, a niekiedy nawet zastępuje. Wychowanie religijne kilkulatków jest ściśle zespolone z wychowaniem ogólnym i procesem humanizacji dziecka, bowiem pierwsze lata są decydującymi chwilami dla kształtowania osobowości i religijności człowieka. Zazwyczaj w przedszkolu podejmuje się edukację religijną dzieci w grupie czterolatków, jednak tam, gdzie jest to możliwe, warto włączać do edukacji religijnej także dzieci trzyletnie. [docelowo proces prania mózgu katechizacji będzie wdrażany na szpitalnych oddziałach położniczych tuż po przecięciu noworodkowi pępowiny] Obserwowane osłabienie katechezy w rodzinie [rodziny, w których to zjawisko wystąpi będą karane grzywną i/lub więzieniem] skłania do jak najszybszego podejmowania nauczania religii w przedszkolu, aby dziecko w naturalny sposób
odkrywało dobrego Boga.

W układzie treści w nauczaniu religii dzieci trzy- i czteroletnich przyjęto jako główne założenie: Bóg kocha dzieci, tak aby dziecko mogło stopniowo odkrywać poprzez kontakt z najbliższymi, grupą rówieśniczą, ze światem przyrody, że Bóg pierwszy ukochał każdego człowieka, w tym także jego.[i na falach tej miłości, gdy Go zaczęło nosić, za sprawą globalnego potopu wymordował swego czasu w cholerę wszystko, co stworzył - ludzi, zwierzęta...] WTF!?
[fragm. Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach].
Toż to iście boska sprawiedliwość zapisana w Słowie Boga Najwyższego! Podobnie postępowali m.in. wyznawcy ohydnego ,,ateisty" Herr Adolfa Hitlera i jemu podobnych. Cóż, przykład płynie z góry. Jest to niebiańska emanacja moralnego szamba, w którym ze wzniosłą lubością pławią się ,,wierzący", wciągając za sobą nieświadome niebezpieczeństwa własne dzieci, natomiast wszyscy podatnicy - bez względu na światopogląd - muszą sponsorować to cuchnące spa. 

Oczywiście każdy racjonalnie myślący człowiek doznaje gwałtownych mdłości na samą myśl o takim Nieskończenie Dobrym Tatusiu rodzaju ludzkiego i poπRdolonej religii, która go czci.

Jak PAN sądzi, 
czy rację miał Pan,
że załatwił tamtego 
gówniarza nowo narodzonego?


 OTO GEST SZACUNKU 
 DLA OBU POWYŻSZYCH PANÓW,
odpowiednio,
za ustanowienie
i propagowanie
 tak wysokich
standardów moralnych.
No i za mózgobójstwo
dzieci narodzonych.
***
Chrześcijaństwo jest najbardziej śmiechu wartą, najbardziej absurdalną i krwawą religią, jaka kiedykolwiek zainfekowała świat.
Wolter
***
ARE YOU READY TO...
DROWN
IN THIS CESSPOOL? 

 PODAJ DALEJ!