środa, 30 maja 2018

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 3138

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
 MILION TRUPÓW - 
 CHWALMY PANA! 
 
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
2 Ks. Kronik, rozdz. 14, ww. 8-14
Powstał przeciw nim 
Zerach Kuszyta 
w sile
 miliona żołnierzy 
 i trzystu rydwanów 
i doszedł aż do Mareszy. 
Przeciwko niemu wystąpił Asa. 
Stanęli do walki w Dolinie Sefaty 
w pobliżu Mareszy. 
Wtedy to
 wezwał Asa Pana
Boga swego, 
i rzekł: Panie, 
nie ma Tobie równego, 
by przyjść z pomocą [w walce] 
między potężnym a pozbawionym siły. 
Wesprzyj nas, 
Panie, Boże nasz, 
bo Tobie ufamy
i w Twoim imieniu 
wystąpiliśmy przeciwko temu mnóstwu. 
Panie, 
Ty jesteś naszym Bogiem. 
Nie daj się zwyciężyć nikomu! 
Pobił więc Pan 
Kuszytów wobec Asy 
i wobec Judy, 
wskutek czego Kuszyci uciekli. 
Asa zaś i lud, który z nim był, 
ścigali ich aż do Geraru. 
Kuszytów padło wtedy tylu, 
że
 nie ostał się nikt przy życiu
albowiem 
zostali starci 
przed Panem i Jego wojskiem. 
Zdobyto bardzo wielki łup. 
Zdobyli też wszystkie miasta, 
otaczające Gerar, 
ogarnął bowiem ich [mieszkańców] 
bardzo wielki strach, 
tak iż
mogli złupić je wszystkie
A łup w nich był wielki. 
Uderzyli także na zagrody bydła, 
uprowadzając 
mnóstwo owiec i wielbłądów, 
a potem wrócili do Jerozolimy.

I oczywiście ten sam Pan, który powyżej wyrżnął 1 000 000 (słownie: jeden milion) ludzi, objawił też, co następuje:
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
Ks. Wyjścia, rozdz. 20, ww. 13, 15
Nie będziesz zabijał.
...
Nie będziesz kradł.
 ***
Pytanie: Dlaczego ten Doskonały Wszechmogący i Nieskończenie Dobry Pan w Swojej Nieskończonej (jakżeby inaczej!) Mądrości nie wpadł - kuria Go mać! - powiedzmy na pomysł pogodzenia obu stron konfliktu, zamiast szlachtować jedną z nich na rzecz drugiej?

Odpowiedź: Bo uroili Go sobie nieokrzesani barbarzyńcy z pustyni, którzy nie mogli wytrzymać pięciu minut bez zarzynania kogoś i wykonywania wszelkich innych uświęconych przez Niego podniosłych zajęć, takich jak np. częstowanie się dziewicami, bydłem i innym dobrem tych pierdolonych skurwysynów z tamtej strony wydmy.

Czy PAN zgadza się z Panem naukowo i teologicznie?
Może jakąś habilitacyjkę się wysmaży albo dwie...

Oto z grubsza rzecz biorąc istota drobnych nieporozumień na tle subtelnych różnic teologicznych. Jeśli ktoś dziś chciałby obejrzeć to wszystko na ,,żywo", to może skoczyć w okolice Syrii i do sąsiadującego z nią mega religijnego kalifatu zwanego ISIS/ISIL czy jakoś tak. Oni też mają swoją Świętą Książkę i dokładnie wiedzą co robić.

  Koran 4:74 
|||||
|||
|
Niechże walczą na drodze Boga ci, którzy za życie tego świata kupują życie ostateczne! A kto walczy na drodze Boga i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od Nas nagrodę ogromną.
---
  Koran 4:95-101 
|||||
|||
|
Ci spośród wiernych, którzy pozostają w domu - oprócz tych, którzy doznali poważnego upośledzenia - i ci, którzy z zapałem walczą na drodze Boga swoimi dobrami i swoim życiem - nie są wcale równi. Wywyższył Bóg gorliwie walczących swoimi dobrami i swoim życiem nad tych, którzy pozostają w domu, o jeden stopień. Wszystkim Bóg obiecał  piękną nagrodę. Lecz Bóg wyróżnił walczących gorliwie ponad tych, którzy pozostają w domu, nagrodą znaczniejszą. ... Ten, kto opuści dom swój, by walczyć dla Boga i Jego apostoła, a zostanie zaskoczony przez śmierć, otrzyma nagrodę od Boga. ... Niewierni są waszymi zatwardziałymi wrogami.
---
 Koran 9:73 
|||||
|||
|
O Proroku! Walcz przeciwko niewiernym i przeciwko obłudnikom i bądź dla nich surowy! Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. Jakże nieszczęsne to miejsce przybycia!
---
 Koran 9:123 
|||||
|||
|
O wy, którzy wierzycie! Zwalczajcie tych spośród niewiernych, którzy są blisko was. Niech się spotkają z waszą surowością.
***

 Bez Boga 
wszystko jest dozwolone.
Fiodor Dostojewski

 Bez???!!! 

ARE YOU READY TO...
 
Zabijasz jednego człowieka - jesteś mordercą; 
zabijasz milion ludzi - zdobywcą;
zabijasz ich wszystkich - Bogiem. 
 Jean Rostand 

PRAISE THE LORD?
 PODAJ DALEJ! 
                                               

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz