niedziela, 30 kwietnia 2017

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2743

 P€CUNIA 
 IN $ACULA $ACULORUM 
 AMEN 
 
Modlitwy i ofiary są bezużyteczne.
Arystoteles
***

Modlitwy są dla ludzi niczym lalki dla dzieci: dość przydatne i przynoszą pociechę, ale niełatwo traktować je serio.
Samuel Butler 
***
Może duchowni rzeczywiście sądzą, 
że ich modlitwy czynią dobro,
i może żaby wyobrażają sobie, 
że ich rechotanie przynosi wiosnę.
Robert G. Ingersoll
***
Stwórca, który jest w stanie umieścić nowotwór w  żołądku wierzącego nie będzie się zniżał do wysłuchiwania modlitw. 
Francis B. Harte
***
 
Bóg, którego kiedyś wyobrażano sobie jako wszechobecną siłę przenikającą cały świat przyrody i człowieka, w coraz większym stopniu ma skłonność do bycia wszechnieobecnym. Wszędzie inteligentni ludzie coraz bardziej polegają wyłącznie na świeckich metodach rozwiązywania swoich problemów. W miarę postępu nauki wiara w boskie cuda i skuteczność modlitw staje się coraz słabsza.
Corliss Lamont
***
 
Modlitwa jest jak pompa w pustej studni - robi mnóstwo hałasu, ale wody nie daje.
Lemuel K. Washburn 
***
 
Interesujące - odkryłem, że modlitwy, które odmawiam do słońca i modlitwy, które dawniej odmawiałem do Boga, są wszystkie wysłuchiwane w takim samym stosunku: mniej więcej 50%.

George Carlin
***
 
Odmawianie modlitw jest jak bujanie się w fotelu na biegunach - masz zajęcie, ale do przodu się nie posuwasz.
Gypsy Rose Lee

Jeśli pominąć psychoefekt placebo (prawdę mówiąc rozmowa z nieurojonymi przyjaciółmi działa lepiej), modlitwy są całkowicie bez sensu (można spytać tych wszystkich walniętych wierzących posłów, którzy kilka lat temu w czasie suszy modlili się o deszcz), tak jak i cuchnące ofiary z palonych krów, drobiu, kotów itp. (dziwne, że nie zanosili zbiorowych modłów o zatrzymanie opadów deszczu na południu Kkraju). 

Niemniej jednak dziś hojne ofiary w brzęczącej monecie albo szeleszczącym banknocie (non olet!) są niezwykle mile widziane przez Pana Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba, Ziemi i Wszystkich Rzeczy Widzialnych tudzież Niewidzialnych. Poświadczy to w Jego imieniu  mieszkający w wypasionym pałacu szef Kkorporacji - nieomylny papież, ale też każdy tłusty kardynał, arcybiskup czy inny świątobliwy arcydarmozjad. Zasada jest prosta: im głośniejszy brzęk monet i szelest banknotów, tym ofiara skuteczniejsza. A i Pan Jezus na krzyżu się raduje, bo Mu się lżej wisi...

 i bredzi...
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament 
Ew. wg św. Marka, rozdz. 11, w. 24
Dlatego powiadam wam: 
Wszystko,
 o co w modlitwie prosicie,
stanie się wam, 
tylko wierzcie,
że otrzymacie.
Jezus

Ew. wg. św. Jana, rozdz. 14, w. 13
A
 o cokolwiek 
prosić będziecie
w imię moje, 
to uczynię...
Jezus

Krótko mówiąc,
Pan Król Wszechświata
głosił
kłamstwo
«twierdzenie niezgodne z rzeczywistością,
mające wprowadzić kogoś w błąd»,
czyli po prostu
kłamał
albo jak kto woli:
mydlił oczy,
bajtlował,
bujał,
szklił oczy,
wstawiał bajer,
kitował,
mówił nieprawdę
odwracał kota ogonem,
łgał,
blagował,
picował,
robił z gęby cholewę,
dawał fałszywe świadectwo,
okłamywał,
ściemniał,
bajerował,
kręcił,
mijał się z prawdą,
sypał piaskiem w oczy.
(Słownik języka polskiego, PWN)
Do wyboru, do koloru.
(a może qrde wszystko
zależy jednak od tego,
jak się zinterpretuje
,,cokolwiek",
,,prosić",
,,w",
,,imię moje"
,,ja"
i
,,uczynię";
nie wiem,
nie jestem 3,14Rdolonym
spindoktorem teologii)

ARE YOU READY
TO BELIEVE
MARILYN...
Bóg odpowiada na modlitwy swoich dzieci -- osób, które przyjęły Go do swojego życia i starają się Go naśladować. On chce, byśmy zwracali się do Niego z każdą sprawą w modlitwie, i zapewnia, że odpowie na nasze prośby zgodnie ze swoją wolą. Kiedy zmagamy się z przeciwnościami, wszystkie nasze troski powinniśmy zrzucić na Niego i przyjąć od Niego pokój, który jest niezależny od okoliczności. Podstawą naszej nadziei i wiary jest charakter Boga. Im lepiej Go poznamy, tym chętniej będziemy Mu ufać.
 Marilyn Adamson, 
 kazdystudent.pl 
OR...
Nic się nie liczy oprócz tego,
że Jezus był kłamcą.
Mary Flannery O'Connor
Mary?

 PODAJ DALEJ! 
                                              

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz