czwartek, 15 grudnia 2016

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2607

 PAN PRZEMÓWIŁ! 
 
Mamy (...) próby zastąpienia teorii ewolucji kreacjonizmem, mamy próby zastąpienia nauk medycznych ideologicznie motywowanymi regulacjami, mamy próby zastąpienia praw aerodynamiki argumentami opartymi na parówkach i puszkach po coli. To wszystko wskazuje na to, że wymagana jest zdecydowana reakcja na tego typu wtargnięcia ignorantów na teren, który jest domeną nauki.
Iwo Białynicki-Birula
***
Powyższy głos jest niezwykle trafny, ważny i donośny, dlatego że pochodzi od profesora nauk fizycznych, tudzież członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, a zabrzmiał w  obecności dwóch najwyższej rangi przedstawicieli RzeczPiSpolitej (jeden to znany  łapacz hostii, prawa i sprawiedliwa ręka Prezesa do podPiSywania kwitów; drugi jest wicepremierem, ministrantem religii zarządzającym nauką i szkolnictwem wyższym, znanym detektorem płaczu mrożonych zarodków) podczas uroczystości wręczenia wysokich odznaczeń dwom wybitnym uczonym: brytyjskiemu fizykowi i matematykowi prof. Rogerowi Penrose'owi i polskiemu fizykowi prof. Andrzejowi Trautmanowi. Ten głos jest wyraźnie przejawem frustracji, zniecierpliwienia i protestu środowiska prawdziwej nauki, którą systematycznie atakuje zabobon (,,nauka"), a do tego niestety musi ona cierpieć jego cuchnącą obecność wszędzie tam, gdzie w ogóle nie powinien mieć wstępu. Oto przykłady...
 
A tak przy okazji, za oceanem, w Ju Es Eju, jedynym, jak mówią, supermocarstwie zabobon sobie kwitnie, aczkolwiek już nie tak bujnie, jak jeszcze niedawno (ludzie rozumu dają mu odpór - przykładów mnóstwo, choćby na tym blogu), ale wciąż wydaje się tam ciężkie miliony, jeśli nie miliardy, na instalowanie wspomnianego przez prof. Białynickiego-Birulę kreacjonizmu wszędzie gdzie się da, nawet w szkołach publicznych, jako ,,alternatywy" dla teorii ewolucji, nazywając go przebiegle ,,inteligentnym projektem", by zakamuflować przemycane religijne, pseudonaukowe treści (propagowania ich w szkole publicznej zabrania konstytucja).
 
Kloaka, w której topi się tony ka$y
 
Dinozaury obok ludzi...
A co tam - jak szaleć, to szaleć!
 Arka 1:1 za ca 100 milionów $
(tylko na sucho,
bo wierzący budowniczowie
nie odważą się
zwodować tego mitycznego absurdu;
o pojedynczym oknie
 i smrodzie wewnątrz takiego zoo-szamba
generowanym przez sterty
zalegających zwierzęcych odchodów
napisano i powiedziano już
chyba wszystko)
WTF!?

Oczywiście nie wszędzie na świecie tak się dzieje. W takiej na przykład Szkocji tamtejszy parlament zdelegalizował nauczanie kreacjonizmu w szkołach, bo słusznie uznał tę ,,teorię" za niebezpieczną pseudonaukę. Którą drogą pójdzie/popłynie nadwiślański Kkraj?
 
Wielkim problemem jest to, że w ręce księży trafiają dzieci w wieku sześciu - siedmiu lat, z którymi potem prawie nic się nie da zrobić.
Thomas A. Edison
Czy cytowana poniżej aktualna podstawa programowa ma szanse na realizację (szacunek dla wiedzy, samodzielność docierania do informacji, krytyczna ocena itd... jak ta ateistyczno-lewacka dywersja w ogóle tu się pojawiła; kto to qrwa napisał!? - na kolanach do biskupa!!!) w szkole opanowanej przez sutannową mafię, systematycznie szlachtującą tam rozum? Mam poważne wątpliwości.

PODSTAWA PROGRAMOWA - JĘZYK POLSKI - SZKOŁA PODSTAWOWA
Klasy IV-VIII
Cele kształcenia – wymagania ogólne
IV Samokształcenie
1. Rozwijanie szacunku dla wiedzy i zachęcanie do praktycznego jej zastosowania. 
2. Rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji i krytycznej oceny.
3. Rozwijanie umiejętności rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy oraz szacunku dla cudzej własności intelektualnej. 
4. Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się; porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania. 
5. Zachęcanie do rozwijania swoich uzdolnień poprzez udział w różnych formach pogłębiania wiedzy, np.: konkursach, olimpiadach przedmiotowych i wykładach oraz rozwijanie umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy. 
6. Rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji.

W obszarach takich, jak...
fizyka katolicka
matematyka katolicka
 
geografia katolicka
 ornit(e)ologia katolicka
 
seksuologia katolicka
fizjologia katolicka
 medycyna katolicka
polityka katolicka

ARE YOU READY
TO HELP...
DEFEND REASON
OR...
SABOTAGE IT?
 PODAJDALEJ! 
                                                

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz