czwartek, 16 czerwca 2016

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2425

 KKOREKTA W DUCHU ŚW. 
Przez wieki całe badacze i uczeni byli więzieni, torturowani i paleni żywcem za odkrycia, które wydawały się kłócić z jakimś błahym tekstem Pisma Świętego. Z całą pewnością niezmienne prawa wszechświata mogą nauczyć znacznie bardziej imponujących i wzniosłych rzeczy niż święte księgi wszystkich religii na ziemi.
Elizabeth Cady Stanton
***
Święta Kongregacja dowiedziała się także o rozpowszechnianiu i przyjmowaniu przez wielu fałszywej doktryny pitagorejskiej, całkowicie sprzecznej z Pismem Świętym, że Ziemia porusza się, a Słońce jest nieruchome, co także głosi De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika i Uwagi na temat Księgi Hioba Diego Zúñigi ... Zatem aby takie poglądy nie mogły skrycie pełzać dalej ze szkodą dla katolickiej prawdy, Kongregacja zdecydowała, że książki Mikołaja Kopernika [De revolutionibus...] i Diego Zúñigi [Uwagi...] będą zawieszone do czasu wprowadzenia korekty.
orzeczenie Najwyższej Świętej Kongregacji 
Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji
(5 III 1616)
***
Poniższa ilustracja ukazuje jeden z możliwych sposobów Kkorekty postawy pacjenta NŚKRiPI. Przedstawione urządzenie fizykoterapeutyczne było napędzane siłą wiary jego operatorów i ich zwierzchników. Tak się kręcił ten sQrwysyński biznes.
 
 P.S.
Pomyśleć, że w XXI w. wszyscy wciąż bulimy haracz na organizację, której ,,autorytet" (cudzysłów nieprzypadkowy) i władza (brak cudzysłowu nieprzypadkowy) narobiły tyle szkody dla cywilizacyjnego postępu ludzkości. Wiemy przy tym, że  tępi, zachłanni, bezczelni biskupi mają prawo dyktować demokratycznemu państwu, jaką ma ono prowadzić politykę, bo to prawo otrzymali wprost od Ojca Świętego. Z kolei Ojciec Święty otrzymał je bezpośrednio od Ojca Wszechmogącego, czyli wprost z... Wielkiej Tajemniczej Niezgłębionej Dupy (WTND).

 PODAJ DALEJ! 

                                         

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz