poniedziałek, 25 kwietnia 2016

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2373

Czytelnicy z pewnością pamiętają pełnego uroku prezydenta Billa Clintona (wkrótce być może Pierwszego ...?..., gdyby jego małżonka - była Pierwsza Dama - wygrała bieżące wybory prezydenckie). Tak wzniosłe stwierdzenie, jak to cytowane niżej (sam prezydent Watykanu lepiej by tego nie ujął) byłego dwukadencyjnego szefa Ju Es Eju powinno się traktować niezwykle poważnie. Ktoś mógłby nawet pomyśleć, że facet na co dzień rygorystycznie stosuje się do zaleceń tej Świętej Księgi (Baśni). Przypadek interesujący z szerszego punktu widzenia, zasługujący na kilka słów komentarza...
-----------
Biblia jest autorytatywnym Słowem Bożym i zawiera całą prawdę.
Bill Clinton

Oto część tej ,,całej prawdy"...
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 

 Stary Testament 
Ks. Kapłańska, rozdz. 20, w. 13
Ktokolwiek
obcuje cieleśnie z mężczyzną,
tak jak się obcuje z kobietą,
popełnia obrzydliwość.
Obaj będą ukarani śmiercią,
sami tę śmierć na siebie ściągnęli.
---
 Nowy Testament  
1 List św. Pawła do Koryntian, rozdz. 6, w. 9
Czyż nie wiecie,
że niesprawiedliwi
nie posiądą królestwa Bożego?
Nie łudźcie się!
Ani rozpustnicy,
ani bałwochwalcy,
ani  cudzołożnicy,
ani rozwięźli,
ani mężczyźni współżyjący z sobą,
ani złodzieje,
ani chciwi,
ani pijacy,
ani oszczercy,
ani zdziercy
nie odziedziczą królestwa Bożego.
***
Na marginesie warto wspomnieć, że fraza ,,mężczyźni współżyjący z sobą" jest tłumaczeniem określenia αρσενοκοιται (arsenokoitai) występującego w greckiej wersji Biblii zwanej Septuagintą. Określenie to Paweł (przypuszczalnie mizogin o tłumionych grzesznych homo-chuciach) wynalazł  na własny użytek i z takim skutkiem, że do dnia dzisiejszego nikt nie wie, kogo/co naprawdę ten pan ,,święty" miał na myśli, bo ani starożytna, ani współczesna greka nie rejestruje podobnego słowa. Istniejące ,,tłumaczenia" są zaledwie zgadywankami ,,natchnionych". 

To wszystko nie przeszkodziło jednak wszelkim chrześcijańskim grupom opętanych religijnych ,,sekspertów" przez wieki naginać znaczenia tego semantycznego wynalazku w celu uzasadnienia bezwzględnego potępiania i karania (nierzadko śmiercią*) związków homoseksualnych. Inne wersje tego słowa z polskich wydań biblii to np. samcołożnicy, Sodomczycy, mężołożnicy. Tak oto działa autorytatywne Słowo Boże.

Swoją drogą ciekawe, czy o tym autorytatywnym Słowie Bożym i jego wskazaniach dotyczących dwupłciowych małżeństw monogamicznych żonaty pan Clinton pamiętał, gdy pewna młoda praktykantka, niejaka panna Monika, miała usta pełne jego twardej męskości. Oj Billy, Billy!
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
Mądrość Syracha, rozdz. 9, w. 2, 8
Nie zaprzedawaj kobiecie swej duszy, 
by się nie wyniosła nad twoją władzę.
---
Odwróć oko od pięknej kobiety, 
a nie przyglądaj się obcej piękności:
przez piękność kobiety
wielu zeszło na złe drogi,
przez nią bowiem miłość namiętna
rozpala się jak ogień.
______________________________
* Dzisiejsze kraje niechrześcijańskie, w których związki homoseksualne (ze względu na art. wiary) są zagrożone karą śmierci to: Arabia Saudyjska, Iran, Mauretania, północna Nigeria, Sudan i Jemen. Kraje, w których zalegalizowano małżeństwa jednopłciowe to: Holandia, Belgia, Hiszpania, Kanada, RPA, Norwegia, Szwecja, Portugalia, Islandia, Argentyna, Dania, Brazylia, Francja, Urugwaj, Nowa Zelandia, Anglia, Walia, Szkocja, Luksemburg, USA, Irlandia, Kolumbia. Pomiędzy tymi dwoma krańcami spektrum istnieje cała gama uregulowań prawnych w pozostałych krajach, będąca odbiciem mniej lub bardziej wrogiego nastawienia tamtejszych społeczeństw do jednego z podstawowych praw człowieka. Większość tych nastawień zasadza się na ,,naukach" płynących z ust rozmaitych świątobliwych mężów cytujących zatęchłe ,,święte" księgi (,,zawierające całą prawdę"), mające się do współczesnej rzeczywistości tak, jak kościół do płacenia podatków.

                                                             

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz