czwartek, 1 października 2015

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2166

 ZIEMIA ŚW(IRN)IĘTA 
Istnieje bardzo bliski związek między zjawiskami hipnotycznymi i religią.
Havelock Ellis
---
Oblicze religijne współczesnego świata jest wynikiem braku domu wariatów w Jerozolimie.
Havelock Ellis
***
Tu [w Jerozolimie] nie okazuje się litości. 
Nienawidzi się bliźniego ku chwale Boga.
Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf
***
W Jerozolimie różne formy kultu dążyły zasadniczo do tego samego celu, ale były pełne nienawiści do siebie nawzajem. Nigdy nie służyły za czynnik jednoczący. Ich wyznawcy byli tak manipulowani przez kler, by uważać innych za podłych niewiernych czy bałwochwalców. Wieki mijały na ciągłym pobożnym agitowaniu i częstych wojnach religijnych. 
Amos Elon
***
Mam wrażenie, że żydzi i chrześcijanie - ponieważ wywodzą swoją wiarę z tych samych zwariowanych doznań pośród burz piaskowych - są skuci ze sobą, jak Tony Curtis i Sidney Poitier w tym filmie [Ucieczka w kajdanach, 1958]... Chodzi o to, że czuję, iż antysemityzm, który potępiam, jest skutkiem istnienia dwóch szalonych wyobrażeń: judaizmu i chrześcijaństwa; jak tylko pojawiły się religie wyklute podczas burzy piaskowej, to ,,Ziemia Święta" jest po prostu (zawsze odnosiłem takie wrażenie, gdy ją odwiedzałem) największym w świecie domem wariatów na świeżym powietrzu. 
sir Jonathan Miller
***

Religia jest najbardziej złośliwym spośród wszystkich wirusów umysłu.
sir Artur C. Clarke
---
Jest truizmem twierdzenie, że prawie każda sekta, kult czy religia zadekretuje prawnie ustawą swoją wiarę, gdy tylko uzyska władzę polityczną, by móc to zrobić.
sir Arthur C. Clarke
***
Oto prawda w pigułce o tytułowym obszarze świata i jego sile napędowej - religii. Nic dodać, nic ująć. Niewykluczone, że Europa małymi kroczkami zmierza ku osiągnięciu podobnie mało atrakcyjnego statusu. Z tego względu potrzebna jest od zaraz armia wysoko kwalifikowanych psychiatrów, jako że każde otumanienie religijne jest rodzajem psychicznego odchylenia od normy i powinno być intensywnie leczone, bo na tym kontynencie oświeceniowa cywilizacja normalności nie wytrzyma skutków starcia (w imię Boga Bardzo Jedynego) wielkiej religii pokoju z wielką religią miłości bliźniego. 
A św. Prawda o religii brzmi...
|||||
|||
|
                                                                                   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz