środa, 16 września 2015

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2151

Jest rzeczą zdumiewającą, że każdy atom w naszym ciele pochodzi z gwiazdy, która wybuchła, a atomy w lewej ręce prawdopodobnie pochodzą z innej gwiazdy niż atomy w prawej. To jest dla mnie naprawdę najbardziej poetyczna rzecz, jaką można powiedzieć o fizyce. Jesteśmy pyłem gwiezdnym. Nie byłoby nas, gdyby gwiazdy nie wybuchły, ponieważ pierwiastki - węgiel, azot, tlen, żelazo i wszystko, co ma znaczenie dla ewolucji zostało stworzone na początku czasu, stworzone w gwiezdnym nuklearnym wielkim piecu, a te pierwiastki mogły się dostać do naszych ciał tylko dlatego, że gwiazdy były wystarczająco uprzejme, by wybuchnąć. Zatem dajmy sobie spokój z Jezusem, bo to gwiazdy umarły, byśmy mogli tu dzisiaj być!
Lawrence Krauss
---
Twierdząc, że coś dla kogoś nie ma sensu jest oparte na założeniu, że wie on z góry, co ma sens. Ale przecież nie wiemy z góry, co ma sens, dopóki nie zbadamy świata otaczającego nas. Nasz zdrowy rozsądek wywodzi się z faktu, że ewoluowaliśmy na sawannie w Afryce, by unikać spotkania z lwami, a nie by rozumieć mechanikę kwantową. Jak często powtarzam, nasz zdrowy rozsądek w drodze dedukcji stwierdza, że nie można być w dwóch miejscach jednocześnie. To jest szaleństwo. Ale elektron nie tylko może, ale jest! To nie ma sensu, bo nie nabyliśmy tej wiedzy w drodze ewolucji. My się tego nauczyliśmy. Zmusiliśmy się do zmiany zdroworozsądkowego podejścia na rzecz uczenia się. Niektórzy ludzie są raczej skłonni czytać średniowieczne książki niż uczyć się. 
Lawrence Krauss
(odniesienie do postrzegania świata
podług ,,św. ksiąg" - Biblii, Koranu etc)
---
Cywilizacja ludzi zaczęła się, gdy zaczęto inteligentnie nadawać sens przez kojarzenie bogów ze słońcem, planetami, księżycem, wiatrem, ziemią i oceanami. Jedno z oszacowań mówi, że na przestrzeni historii było około 1000 rozmaitych bogów: Mars - bóg wojny, Posejdon, Thor, Amon Ra, Apollo, Brahma, Izyda, Mitra, Ozyrys i cała reszta. A naprawdę ważną rzeczą jest to, że wszyscy albo prawie wszyscy tu zgromadzeni są ateistami w stosunku do tamtych bogów. Jedyną różnicę stanowi ten jeden [Jahwe], co do którego możemy się nie zgadzać. Ale zgadzamy się, że 999 zostało odrzuconych. Powodem ich odrzucenia jest nasze rozumienie fizyki, które ich pogrzebało. Nauka działa! Fakt, że nauka działa pogrzebał bogów wiatru, słońca, księżyca. Rolnicy w czasie suszy już nie modlą się o deszcz, idą porozmawiać z meteorologiem. I dobrze. W ten sposób ludzkie położenie ogromnie się poprawiło i będzie się poprawiać wraz z postępem, jaki nauka robi na drodze do pogrzebania tego ostatniego boga.
Lawrence Krauss
 ---
Sądzę, że większość uczonych nie zastanawia się wystarczająco nad bogiem, żeby wiedzieć, czy wierzą w niego, czy nie. Jest to po prostu nieistotne. Sądzę, że w gruncie rzeczy nie zastanawiają się wystarczająco, by wiedzieć, czy są ateistami. Jednak  kwestią zasadniczą jest to, że gdy patrzy się na wszechświat i go studiuje, odkrywa się, iż nie ma żadnych dowodów, że potrzebujemy czegoś więcej niż praw fizyki i innych praw naukowych do wyjaśnienia wszystkiego, co widzimy. Nie ma absolutnie żadnego dowodu, że potrzebna jest jakaś nadprzyrodzona boska interwencja.
 Lawrence Krauss

                                                                                              

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz