niedziela, 9 sierpnia 2015

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2113

 TEOPIERDOLOGIA  
czyli
KWADRATYZACJA TRÓJKĄTA
ZA POMOCĄ
PROSTOKĄTNEGO OKRĘGU
Katechizm Kościoła Katolickiego
art. 160
,,Aby wiara miała charakter ludzki, ,,człowiek powinien dobrowolnie odpowiedzieć Bogu wiarą; nikogo więc wbrew jego woli nie wolno do przyjęcia wiary przymuszać". ,,Bóg wzywa ludzi, aby Mu służyli w Duchu i prawdzie; wezwanie takie wiąże ich w sumieniu, ale nie zmusza... W najwyższym stopniu przejawiło się to w Jezusie Chrystusie". Jezus wprawdzie wzywał do wiary i nawrócenia, ale nikogo do tego nie zmuszał. ,,Dał świadectwo prawdzie, ale zaprzeczającym nie chciał jej narzucać siłą. Jego Królestwo... wzrasta miłością, przez którą Chrystus wywyższony na krzyżu ludzi do siebie pociągnął".

Przede wszystkim Qrwa nie przymuszać,
tak jak Pan nie zmusza!
Stoi w KKKatechizmie jak słoń,
a w nieomylnym Słowie stoi jak wół -
tylko pociągać miłością i tolerancją;
nie grozić i nie straszyć.
|||||
|||
|
 PIERWSZE 
Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną.
---
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
Ks. Ozeasza, rozdz. 14, w. 1
Samaria odpokutuje 
za bunt przeciw Bogu swojemu: 
poginą od miecza, 
dzieci ich
będą zmiażdżone, 
a
niewiasty ciężarne
rozprute.
---
 Stary Testament 
Ks. Powt. Prawa, rozdz. 13, ww. 13-19
Jeśli usłyszysz w jednym z miast, które Pan, Bóg twój, daje ci na mieszkanie, że wyszli spośród ciebie ludzie przewrotni i uwodzą mieszkańców swego miasta mówiąc: «Chodźmy, służmy obcym bogom!», których nie znacie -  przeprowadzisz dochodzenia, zbadasz, spytasz, czy to prawda. Jeśli okaże się prawdą, że taką obrzydliwość popełniono pośród ciebie, mieszkańców tego miasta wybijesz ostrzem miecza, a samo miasto razem ze zwierzętami obłożysz klątwą. Cały swój łup zgromadzisz na środku placu i spalisz ogniem - miasto i cały łup jako ofiarę ku czci Pana, Boga twego. Zostanie ono wiecznym zwaliskiem, już go nie odbudujesz. Nie przylgnie do twojej ręki nic z rzeczy poddanych klątwie, aby Pan zaniechał zapalczywości swego gniewu, a okazał litość i miłosierdzie, rozmnażając cię, jak przysiągł twym przodkom, jeśli będziesz  słuchał głosu Pana, Boga swego, strzegąc poleceń, które ja ci dzisiaj nakazuję wykonywać, czyniąc to, co słuszne jest w oczach Pana, Boga twego.
---
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament  
Ew. wg. św. Marka, rozdz. 16, w. 16
[Jezus:]
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, 
będzie zbawiony; 
a kto nie uwierzy,  
będzie potępiony.
***
Studiowanie teologii tak, jak wygląda ono w kościołach chrześcijańskich jest studiowaniem niczego; nie spoczywa na niczym; nie opiera się na żadnych zasadach; nie jest poprzedzane przez żaden autorytet; nie ma żadnych danych; niczego nie potrafi wykazać; i nie dopuszcza żadnych wniosków.   
Thomas Paine
***
Najbardziej zgubną spośród wszystkich niedorzeczności jest ta, że słaba, ślepa, głupia wiara jest lepsza od nieustannego praktykowania każdej z ludzkich cnót.
Walter Savage Landor

A najogólniej rzecz biorąc...
|||||
|||
|
 
Bardzo trudno nakłonić człowieka do zrozumienia czegoś, gdy jego pensja zależy od nie rozumienia tego.
Upton Sinclair

                                                                                      

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz