poniedziałek, 5 stycznia 2015

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1897

Chcemy, by wszyscy nasi poddani ... wierzyli w boskość Ojca, Syna i Ducha Świętego, którzy dzielą jeden majestat w Trójcy Świętej. Chcemy, by wszyscy ci, którzy przyjmą tę wiarę byli nazywani katolickimi chrześcijanami. Wszystkich bezmyślnych  wyznawców innych religii piętnujemy niechlubnym mianem heretyków i zabraniamy nazywać ich tajne domy modlitwy kościołami.
Walerian
(prawnie ustanawiający doktrynę Trójcy Św.)
***

Aby dotrzeć do prawdy we wszystkich kwestiach, powinniśmy zawsze być gotowi uwierzyć, że to, co nam się wydaje białe, jest czarne, jeśli Kościół hierarchiczny tak to określi.
św. Ignacy Loyola
***
Bóg - źródło wszelkiej wiedzy - nigdy nie powinien był zostać usunięty z klas szkolnych naszych dzieci.
Ronald Reagan
***
Biblia jest bezbłędnym... słowem żywego Boga. Jest absolutnie nieomylna, bez błędu w każdej sprawie dotyczącej wiary i praktyki, a także w obszarach dotyczących geografii, nauk ścisłych, historii itd. 
Jerry Falwell

***
***
Religia jest złudzeniem... czerpie ona siłę z faktu, że odpowiada naszym intelektualnym pragnieniom.
Zygmunt Freud
***
Religia, jaką człowiek dziedziczy jest historycznym i geograficznym przypadkiem, takim jak język, którym będzie mówił.
 George Santayana
***
Miliony tych, którzy gorąco pragną nieśmiertelności nie wiedzą co robić w deszczowe popołudnie.
Susan Ertz
***
Bądźcie wdzięczni, że macie to życie i porzućcie swoje czcze i aroganckie pragnienie posiadania drugiego.
Richard Dawkins

                                                                                         

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz