czwartek, 13 listopada 2014

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1844

 TWORZENIE ZRĘBÓW 
  KKORPORACJI ZABOBONU
 I JEJ UMACNIANIE 


Dochodzi do władzy po krwawym (zabito ponad 170 jego przeciwników) obaleniu wybranego wcześniej papieża Ursyna (później ogłoszonego ,,antypapieżem").

Ogłasza sukcesję papieży od św. Piotra (wcześniej nikt o niej nie słyszał).

Zwołuje w Rzymie synod, który ustanawia zwierzchnictwo kościoła rzymskiego nad pozostałymi, oficjalnie stwierdzając, że ,,Kościół rzymski został wywyższony ponad wszystkie kościoły przez Boga".

Zawłaszcza coroczne hucznie obchodzone w Rzymie przez kilka dni  Saturnalia - pogańskie święto narodzenia niezwyciężonego Słońca (Dies Natalis Solis Invicti) i przekształca je w Boże Narodzenie; wcześniej członkowie sekty chrześcijańskiej obchodzili tylko Wielkanoc (,,zmartwychwstanie").

Z jego polecenia św. Hieronim tłumaczy Biblię bezpośrednio z hebrajskiego na łacinę (lingua franca przyszłej Europy), tworząc Wulgatę, która zastępuje grecką wersję - Septuagintę - opracowaną przez aleksandryjskich Żydów. Przedsięwzięcie to ma znaczenie zarówno moralne, jak i polityczne, bo pomija wkład tych ,,perfidnych Żydów", których Hieronim nazywa ,,jednokopytnymi brudnymi zwierzętami".  Łacińska wersja ,,Słowa Bożego"  prowadzi Kkościół, zatruwając życie intelektualne Europy i świata oraz hamując postęp ludzkości przez następnych grubo ponad 1000 dłuuugich lat!
Niestety nadal z zimną krwią
prowadzi się rytualną rzeź 
umysłów niewiniątek...
|||||
|||
|
 
Na naszą zgubę i waszą... 

                                                                                        

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz