sobota, 25 października 2014

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1825

Kara śmierci jest koniecznym i efektywnym środkiem, by Kościół mógł osiągnąć swój cel, gdy buntownicy działają przeciwko niemu, a burzycieli wspólnoty Kościoła, zwłaszcza zatwardziałych heretyków i przywódców herezji nie można powstrzymać za pomocą żadnej innej kary przed ciągłym zakłócaniem porządku Kościoła i skłanianiem innych do wszelkiego rodzaju przestępstw .... Gdy oceni się, że perwersja jednego lub kilku może przynieść ruinę wielu jego [Kościoła] dzieci, jest on zobowiązany skutecznie ją usunąć w taki sposób, że jeśli nie będzie innego środka zaradczego, by uratować jego członków, może on i musi tych podłych ludzi zgładzić.
Leon XIII
(nieomylny)
***
Bezwarunkowe opowiedzenie się po stronie życia zyskuje pełne znaczenie religijne i moralne, gdy wypływa z wiary w Chrystusa, jest przez nią ukształtowane i z niej czerpie moc.
Jan Paweł II
(nieomylny)
***
Czyli życie ponad wszystko (Jotpedwa), jednak tylko wtedy, gdy nie godzi ono w interes Kkorporacji (Eltrzynaście). W przeciwnym razie CZAPA albo PIERDEL. Tak w historii było (idee świętych Augustyna i Tomasza z Akwinu; koniecznie i efektywnie płonące stosy św. Inkwizycji etc.), jest (wszyscy święci Bezwarunkowo Obrażeni; skuteczny art. 196 k.k.) i będzie (oszołomska mentalność jest constans). Bez względu na miliony okrągłych fałszywych frazesów wygłaszanych z ambon przez wszelkich sukienkowych szarlatanów z zaburzoną percepcją rzeczywistości. 

Można iść o zakład, że gdyby obecnie warunki sprzyjały, to wzięłaby górę pierwsza z cytowanych powyżej (natchnionych wiarą w Chrystusa cytowanego poniżej) nieomylnych wydzielin. Oczywiście dziś z obłędem w oczach lansuje się tę drugą (głównie gdy chodzi o eutanazję i ,,dzieci nienarodzone" - gowiniątka), bo na niej można najwięcej ugrać dla kościelnego przemysłu. Całość tego ,,nauczania" kupy się nie trzyma, ponieważ jest zależna tylko i wyłącznie od koniunktury na religijno-politycznym rynku. Moralność osadzoną na takim rachitycznym  fundamencie o kant dupy ołtarza potłuc.

P.S.
Kocham cię życie!
Bezwarunkowo. 
W duchu Pana.
Ach ta moc!
|||||
|||
|
Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach.
Jezus Chrystus
(Nieomylne Słowo Boże - Łk 19:27)

                                                                                       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz