niedziela, 26 października 2014

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1826

 DRODZY CHRZEŚCIJANIE! 
Wasza religia jest nie mniej próżna, nie mniej przesądna niż jakakolwiek inna; nie jest mniej fałszywa w swoich zasadach, nie mniej śmiechu warta i absurdalna w swoich dogmatach i maksymach; nie jesteście bałwochwalcami w mniejszym stopniu niż ci, których potępiacie za bałwochwalstwo; bożki pogan i waszej religii są różne tylko pod względem nazw i kształtów. Słowem, wszystko, co głoszą wam wasi księża i uczeni z tak dostojną elokwencją dotykającą wspaniałości i świętości tajemnic, które za ich sprawą wielbicie; wszystko, co opowiadają wam z taką powagą, tą pewnością rzekomych cudów, i to wszystko, co przekazują wam z takim zapałem i takim przekonaniem, dotyczącym wspaniałości nagrody w niebie, a także przerażającej kary piekła, jest niczym innym w swej istocie, jak iluzją, błędem, snem, fikcją i udawaniem wymyślonym przede wszystkim dla politycznych celów i intryg, kultywowanym przez oszustów i uzurpatorów; i w końcu jest tym, co otrzymują i w co ślepo wierzą niewykształceni i prymitywni zwykli ludzie, i co ostatecznie jest podtrzymywane przez autorytet możnych i władców tego świata, którzy darzą względami nadużycia, błędy, przesądy i mistyfikację przez wspieranie ich prawem w celu utrzymania masy ludzkiej w kieracie i zmuszania jej do robienia wszystkiego, czego rządzący zechcą.
Jean Meslier
***
Łał, piękny cios!
Nawet sam Wolter był pod wrażeniem...
|||||
|||
|
[Meslier był] najbardziej niezwykłym zjawiskiem kiedykolwiek widzianym pośród wszystkich meteorów zabójczych dla religii chrześcijańskiej.
Wolter

                                                                                      

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz