piątek, 6 lipca 2012

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 988

Amerykański ideał pluralistyczny nie chroni ateizmu; publiczne poparcie dla rozmaitych systemów wierzeń idzie w parze z nietolerancją wobec niewiary. Jak pokazują sondaże opublikowane we wczesnych latach osiemdziesiątych - sprzed dzisiejszego przedmilenijnego ponownego wzrostu pobożności - prawie 70 procent wszystkich Amerykanów zgadzało się, że wolność praktyk religijnych ,,stosuje się do wszystkich grup religijnych, bez względu na to, jak ekstremalne są ich wierzenia"; ale tylko 26 procent zgadzało się, że swoboda kpienia przez ateistów z Boga i religii ,,powinna być prawnie chroniona, bez względu na to, kto mógłby czuć się obrażony". Siedemdziesiąt jeden procent utrzymywało, że ateistom, ,,którzy wypowiadają się przeciwko Bogu i religii" nie powinno się zezwalać na korzystanie z audytoriów publicznych. Nietolerancja wobec ateizmu była większa nawet niż nietolerancja wobec homoseksualizmu.
Wendy Kaminer
---
Podobnie jak heteroseksualizm, wiarę w niematerialną rzeczywistość uważa się za podstawę moralności człowieka.
Wendy Kaminer
***
 
Prezydent Stanów Zjednoczonych (G. W. Bush) kilkakrotnie oświadczał, że prowadzi dialog z Bogiem. Gdyby powiedział, że rozmawia z Bogiem za pomocą suszarki do włosów, to wywołałby ogólnonarodowy kryzys. Nie mogę pojąć, jak dodanie suszarki czyni to oświadczenie bardziej idiotycznym czy obraźliwym.
Sam Harris

                                                                                          

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz