wtorek, 31 stycznia 2012

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 768

 WIEDZA (TAJEMNA) TO POTĘGI K(K)LUCZ 
Dlatego się ją studiuje na
 WYDZIALE TEOLOGII 
państwowego(!)
 UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 
nadającego państwowy(!) tytuł naukowy magistra teologii 
równoznaczny z tytułami np. mgr. fizyki, mgr. chemii, mgr. matematyki, mgr. historii itd.   
NAZWA PRZEDMIOTU:  
 NAUKA O CZYŚĆCU* WE WSPÓŁCZESNEJ TEOLOGII 
1. Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:
Bez wymagań wstępnych.
(Dodatkowym wymaganiem powinno jednak być naprucie się winem i/lub napalenie się jakimiś ziołami dla uzyskania odp. głębi dociekań.)
2. Cel i metoda:
Prezentacja różnych sposobów ujmowaniu i interpretacji czyśćca jako efektów zastosowania współczesnych modeli myślenia teologicznego do tradycyjnej doktryny o czyśćcu. Stosowane metody: wykład i prezentacje multimedialne.
3. Treść programowa:
Tradycyjne wyobrażenie karnego oczyszczenia; teologiczne implikacje zastosowania personalistycznych kategorii myślowych; reinterpretacja pojęć: kara czyśćcowa, „miejsce” i „trwanie” czyśćca, doczesna antycypacja czyśćca; nowe pojęcia czyśćca: wewnętrzna integracja, osobowe uzdrowienie, dojrzewanie ku pełni człowieczeństwa, poszukiwanie tożsamości; sens modlitwy za zmarłych; odpusty za zmarłych; katechetyczno-pastoralne znaczenie nauki o czyśćcu.
4. Literatura podstawowa:
- Kijas Z., Czyściec. Czy jest i dla kogo?;
- Skwierczyński A.,  Miłość oczyszczająca. Współczesna interpretacja 
katolickiej nauki o czyśćcu;
- Łukaszuk T.D., Czyściec, czyli miłość oczyszczająca;
5. Literatura uzupełniająca:
- Urs von Balthasarh, Eschatologia** w naszych czasach;
- Kijas Z., Odpowiedzi na 101 pytań o rzeczy ostateczne; 
- Guardini R., O rzeczach ostatecznych. Chrześcijańska nauka o śmierci, oczyszczeniu po śmierci, zmartwychwstaniu i sądzie ostatecznym.
***
Gdy się głębiej zastanowić, to widać, że w porównaniu z tą działalnością badania prowadzone przez np. Akademię pana Kleksa czy Szkołę Magii i Czarodziejstwa w Hogwart stanowią poważną naukę.
 QUIS HOC CREDAT? 
_____________________________
* Wg katolickich guseł czyściec to miejsce, w którym dusze zmarłych odbywają pokutę przed pójściem do nieba.
** Ogół poglądów traktujących o losach pośmiertnych człowieka. 

                                                                                          

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz