piątek, 27 stycznia 2012

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 761

 TO NIE SCIENCE-FICTION, 
 TO SCIENCE-FACT! 
Przykład niezwykle poważnego przedmiotu studiowanego na finansowanym z funduszy publicznych
 WYDZIALE TEOLOGII 
państwowego(!)
 UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 
nadającego państwowy(!) tytuł naukowy magistra teologii  równoznaczny z tytułami np. mgr. fizyki, mgr. chemii, mgr. matematyki, mgr. historii itd.   
NAZWA PRZEDMIOTU:  
 MISTYKA 
1. Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:
Bez wymagań wstępnych.
(Dodatkowym wymaganiem powinno jednak być naprucie się winem i/lub napalenie się jakimiś ziołami dla uzyskania odp. głębi dociekań.)
2. Cel i metoda:
Ukazanie i usystematyzowanie świadectw tradycji chrześcijańskiej i porównaniu z innymi tradycjami religijno-filozoficznymi dotyczących bezpośredniego doświadczenia Boga. Analiza historycznych świadectw mistyków i porównanie ich ukaże wątki wspólne oraz różnice doświadczeń, wydobywając cechy konstytutywne mistyki w celu ich teoretycznego usystematyzowania.
3. Treść programowa:
1. Definicja mistyki*
2. Mistyczna teologia Pseudo-Dionizego Areopagity; 
3. Mistyka wizjonerska Hildegardy z Bingen; 
4. Mistyka intelektualna Mistrza Eckharta; 
5. Mistyka przyjaźni Teresy z Avila (patrz. www.blog-operacyjny.pl-cz. 753)
6. Bezwarunkowość mistyki Jana od Krzyża; 
7. Przyjaźń mistyczna; 
8. Zjawiska towarzyszące mistyce; 
9. Mistyka własnego ja, mistyka kosmiczna, mistyka Boża – sercem mistyki; 
10. Mistyczne wzorce świata albo tajemnica Boga; 
11. „Mała mistyka” i droga do Boga.
4. Literatura podstawowa:
- Sudbrack J., Mistyka. Doświadczenie własnego ja – Doświadczenie kosmiczne – Doświadczenie Boga;
5. Literatura uzupełniająca:
- Dinzelbacher P. (red.), Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia;
- Garrgou-Langrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie.
***
 PYTANIE SPRAWDZAJĄCE: ŚMIAĆ SIĘ CZY PŁAKAĆ? 
_____________________________
* <gr. mystikos = tajemny> prąd religijno-filozoficzny występujący na gruncie różnych kultur i religii, uznający możliwość ponadzmysłowego bezpośredniego kontaktu duszy człowieka z bóstwem, zwł. za pomocą intuicji i objawienia jako najwyższych form poznania; wiara w istnienie tajemniczego, niepoznawalnego aspektu wszystkich zjawisk.

                                                                                        

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz