piątek, 28 lipca 2023

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 5019

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
RELIGIA TO NIE LUDZIE,
TO IDEOLOGIA

Proces intelektualnego uwalniania umysłu ze szponów zabobonu jest trudny, długotrwały i męczący (czytanie, myślenie, wątpienie, kwestionowanie niepodważalnych ,,prawd" itp.), ale na pewno warto weń zainwestować. Niewolnictwo w każdej postaci uwłacza ludzkiej godności.
 OPOKA 
 NASZEJ TRADYCJI 

Jest nią Nieomylne Słowo Pana (którego nawet nie musimy czytać, bo wierzymy) i nauczanie świętego Kościoła. Nie pozwolimy jej zniszczyć żadną wywrotową konwencją przeciwko przemocy wobec kobiet w rodzinie i poza nią. Tak nam dopomóż Bóg, wszyscy święci i ukochani świątobliwi mężowie, którzy (za wielce skromną opłatą) prowadzicie nas do wiecznej szczęśliwości. 
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 

 Stary Testament 

Ks. Rodzaju, rozdz. 22, ww. 20, 21
Do niewiasty powiedział:
«Obarczę cię
niezmiernie wielkim trudem
twej brzemienności,
w bólu będziesz
rodziła dzieci, 
ku twemu mężowi
będziesz kierowała swe pragnienia,
on zaś będzie panował nad tobą».

Ks. Powt. Prawa, rozdz. 22, ww. 20, 21
Lecz jeśli oskarżenie to
okaże się prawdziwym,
bo nie znalazły się
dowody dziewictwa
młodej kobiety,
wyprowadzą młodą kobietę
do drzwi
domu ojca
i kamienować ją będą
mężowie tego miasta,
aż umrze...
---
Ks. Powt. Prawa, rozdz. 21, ww. 18- 21
Jeśli ktoś będzie miał
syna nieposłusznego i krnąbrnego,
nie słuchającego upomnień
ojca ani matki,
tak że
nawet po upomnieniach
jest im nieposłuszny,
ojciec i matka
pochwycą go,
zaprowadzą do bramy,
do starszych miasta, 
i powiedzą starszym miasta:
«Oto nasz syn
jest nieposłuszny i krnąbrny,
nie słucha naszego upomnienia,
oddaje się rozpuście i pijaństwu».
Wtedy
mężowie tego miasta
będą kamienowali go,
aż umrze.
---
Ks. Sędziów, rozdz. 19, ww. 23- 30
Człowiek ów, gospodarz domu, wyszedłszy do nich rzekł im: Nie, bracia moi, proszę was, nie czyńcie tego zła, albowiem człowiek ten wszedł od mego domu, nie popełniajcie tego bezeceństwa. Oto jest tu córka moja, dziewica, oraz jego żona, wyprowadzę je zaraz, obcujcie z nimi i róbcie, co wam się wyda słuszne, tylko mężowi temu nie czyńcie tego bezeceństwa. Mężowie ci nie chcieli go usłuchać. Człowiek ten zatem zabrawszy swoją żonę wyprowadził ją na zewnątrz. A oni z nią obcowali i dopuszczali się na niej gwałtu przez całą noc aż do świtu. Puścili ją wolno dopiero wtedy, gdy wschodziła zorza. Kobieta owa, wracając o świcie, upadła u drzwi owego męża, gdzie był jej pan, i pozostała tam aż do chwili, gdy poczęło dnieć. Pan jej, wstawszy rano, otworzył drzwi domu i wyszedł chcąc wyruszyć w dalszą drogę, i ujrzał kobietę, swoją żonę, leżącą u drzwi domu z rękami na progu. Wstań, a pojedziemy! - rzekł do niej, lecz ona nic nie odpowiadała. Usadowiwszy ją przeto na ośle, zabrał się ów człowiek i wracał do swego domu. Przybywszy do domu, wziął nóż, i zdjąwszy żonę swoją, rozciął ją wraz z kośćmi na dwanaście sztuk i rozesłał po wszystkich granicach izraelskich.
---
 Nowy Testament 
1 List św. Pawła do Tymoteusza, rozdz. 2, ww. 11-15
Kobieta
niechaj się uczy w cichości
z całym poddaniem się.
Nauczać zaś
kobiecie nie pozwalam
ani też
przewodzić nad mężem
lecz [chcę, by]
trwała w cichości.
Albowiem Adam
został pierwszy ukształtowany,
potem - Ewa.
I nie Adam został zwiedziony,
lecz
zwiedziona kobieta
popadła w przestępstwo. 
Zbawiona zaś zostanie
przez rodzenie dzieci.
Tak stanowi Pismo, a więc wszystko jest jasne i nie są potrzebne żadne dodatkowe regulacje prawne, tym bardziej te, które płyną z zaplutej Brukseli. Stamtąd może płynąć tu tylko kasa na wsparcie rozmaitych wzniosłych dzieł, takich jak np. Świątynia Opatrzności i Wyrocznia Toruńska. Każdy, kto nie stosuje się do postanowień Pana jest 3,14Rdolonym sQrwysynem i będzie odpowiednio potraktowany w Dniu Sądu Ostatecznego.

PAN
|||||
|||
|


za karę zmieni się w PANIą 
za olewanie Prawa Pana.

ARE YOU READY TO...
 Amor vincit omnia! 
LOVE?
 
 PODAJ DALEJ! 
                                                 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz