środa, 5 kwietnia 2023

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 4909

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ 
RELIGIA TO NIE LUDZIE,
TO IDEOLOGIA
 
 0 HEJTU, MEGA MIŁOŚĆ! 
Przez wielu to, co się wydarzyło, zostało odebrane jako potężny, gwałtowny, niemilknący dzwon na trwogę, wezwanie do rachunku sumienia, do koniecznej przemiany stylu naszego życia, stylu politycznego, wspólnotowego, społecznego, medialnego także, do definitywnego wyrugowania z polskiej polityki, więcej – z przestrzeni życia społecznego, języka pogardy, poniżania, deprecjonowania, odzierania z czci i godności naszych braci bliskich, czasem niedawnych przyjaciół. Trzeba nam braterstwa serc, dłoni otwartych, a nie zaciśniętych pięści.
Sławoj Leszek Głódź
 (w kazaniu poświęconym
pamięci zamordowanego
prezydenta Gdańska,
Pawła Adamowicza)
---
Jasne, jasne, panie arcy... Dłońmi otwartymi łatwiej zagarniać środki płatnicze i inne walory. Zaciśnięta pięść jest tu niepraktyczna (przydaje się do innych celów). No ale najpewniej chodzi przede wszystkim o ,,konieczną przemianę stylu naszego życia", oczywiście na zgodny z nauczaniem Króla Wszechświata, Księcia Pokoju i czego tam jeszcze, bo trzeba nam ,,braterstwa serc". Posłuchajmy zatem Jego kojących słów (zaczerpniętych z Bardzo Świętej Książki zwanej Nowym Testamentem). Widać jak na (otwartej) dłoni, że JEZUS NIE HEJTOWAŁ. Każdy, kto twierdzi inaczej jest 3,14Rdolonym sQRwysynem (z plemienia żmijowego, LGBT itp.)!
- I pozwolił im [Jezus]. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze.

- Wracając rano do miasta, [Jezus] uczuł głód. A widząc drzewo figowe przy drodze, podszedł ku niemu, lecz nic na nim nie znalazł oprócz liści [bo nie był to czas owocowania]. I rzekł do niego: «Niechże już nigdy nie rodzi się z ciebie owoc!» I drzewo figowe natychmiast uschło.

- Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.

- Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach.

- Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

- Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.

- [Do Żydów] Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca.

- Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością?

- Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.

- Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w  grzechach swoich.

- Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony [w piekle po kres czasu].

- Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa.

- Plemię żmijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście?

Tak jak z pewnością Jego słów słuchał, słucha i będzie słuchał do niedawna Niehejtujący, Szeregowy, Niesprawujący Żadnej Władzy Poseł.

ARE YOU READY TO...
 
Nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego brata. Zniszczyliście go, zamordowaliście, jesteście kanaliami.
Jarosław Kaczyński
(z trybuny sejmowej
do przedstawicieli opozycji,
bez żadnego trybu)

LOVE THY NEIGHBOR?
 PODAJ DALEJ! 
                                            

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz