poniedziałek, 23 stycznia 2023

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 4837

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
RELIGIA TO NIE LUDZIE,
TO IDEOLOGIA
 

 ON 
 JEST 
 PRAWEM 
 I 
 SPRAWIEDLIWOŚCIĄ 
 (BOSKA POEZJA) 
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
Ks. Powt. Prawa, rozdz. 32, ww. 39-42
Patrzcie teraz, 
że Ja jestem, 
Ja jeden, 
i
nie ma ze Mną 
żadnego boga.
(Na co mamy patrzeć,
Stary Durniu?
Zapomniałeś już,
że jesteś niewidzialny!?)
Ja zabijam
i
Ja sam ożywiam,
Ja ranię 
i
Ja sam uzdrawiam,
że nikt z mojej ręki nie uwalnia.
(Bo, jak podano niżej,
wszystkich mega miłujesz!)
---
Katechizm Kościoła Katolickiego
Określając Boga imieniem ,,Ojciec", język wiary wskazuje przede wszystkim na dwa aspekty: że Bóg jest pierwszym początkiem wszystkiego i transcendentnym autorytetem oraz że równocześnie jest dobrocią i miłującą troską obejmującą wszystkie swoje dzieci.
---
Podnoszę rękę ku niebu
i
mówię: 
Tak, Ja żyję na wieki.
(Ale jakie to jest życie,
Wszechmogący Palancie!
Czy zastanawiasz się w ogóle czasami
nad gigantycznością pierdół,
które z Siebie wydzielasz?)
Gdy miecz błyszczący wyostrzę 
i
wyrok wykona ma ręka,
(Jego rączka też,
bo pójdzie za przykładem
z góry!)
na swoich wrogach się pomszczę,
 odpłacę tym, 
 którzy Mnie nienawidzą.
Upoję krwią moje strzały, 
mój miecz napasie się mięsem, 
krwią poległych
i
uprowadzonych, 
głowami
dowódców nieprzyjacielskich.
(Zwłaszcza przywódców puczów.
Piękne strofy,
piękne!
Najniższy Prezes Najwyższy
lepszych by nie naPiSał,
więc chcąc, nie chcąc
będzie musiał uznać wyższość...
Przynajmniej na razie.)
---
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
Ks. Psalmów, rozdz. 19, w. 8
Prawo Pana doskonałe - krzepi ducha
---
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament 
Ew. wg św. Mateusza, rozdz. 5, w. 18
Zaprawdę bowiem powiadam wam:
Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, 
ani jedna jota
ani jedna kreska     
nie zmieni się w Prawie, 
aż się wszystko spełni.
***
No to w końcu wiemy,
kto tu Qrwa rządzi!
Ale na szczęście mamy też 
piękny dar wolnej woli
i
zawsze możemy z niego skorzystać,
by
pokazać temu, 
kto tu Qrwa rządzi,
że Go... 

szanujemy
za Jego
cudowne możliwości
i
dokonania....
|||||
|||
|
 
ARE YOU READY TO...
Użyjmy siły perswazji
dwóch klasyków:
SPIERDALAJ DZIADU!
USE YOUR FREE WILL?
 PODAJ DALEJ! 
                                              

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz