niedziela, 29 stycznia 2017

ABSURDALIA RELIGIJNE - Cz. 2652

Czy jest coś złego we wzbudzaniu głębokiej niechęci do religii, jeśli działania czy nauki tej religii są oburzające, irracjonalne albo naruszają prawa człowieka i tym samym na niechęć zasługują?
Rowan Atkinson
***
Powyższe niezwykle poważne i istotne pytanie jednego z najzabawniejszych ludzi naszej galaktyki jest oczywiście retoryczne. Tytułem ilustracji jego tezy podam mały przykład (w trzech wersjach biblijnych), zaczerpnięty wprost z nieomylnego Słowa Bożego. Będzie jak znalazł na lekcje religii dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza w obecnym alternatywnie Prawym i Sprawiedliwym (wszech)świecie, w którym zdegenerowana polityka na każdym kroku robi laskę zabobonowi i jeszcze mu za to płaci.
|||||
|||
|
 
ŚMIERDZĄCA SPRAWA
czyli
  UBOCZNE SKUTKI NIESIENI
 SŁOWA OD BOGA 
 NIEPRZYJACIOŁOM NASZYM  
|||||
|||
|
  Stary Testament 
Ks. Sędziów, rozdz. 3, ww. 20-23

 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
Mam dla ciebie, królu, słowo od Boga! - rzekł do niego Ehud, na co ten podniósł się ze swego tronu. Wtenczas Ehud sięgnął lewą ręką po sztylet, który schował na prawym biodrze, i utopił go w jego brzuchu. Rękojeść wraz z ostrzem weszła do wnętrzności i utkwiła w tłuszczu, gdyż [Ehud] nie wydobył sztyletu z brzucha i wyszedł... Następnie Ehud wyszedł przez ganek, zamknął za sobą drzwi komnaty i zasunął rygle.
---
 BIBLIA WARSZAWSKA 
I rzekł Ehud: Mam dla ciebie słowo od Boga. Na to ten podniósł się ze swego tronu. Wtedy Ehud wciągnął swoją lewą rękę, chwycił za miecz u prawego swego boku i pchnął go nim w brzuch, tak iż za ostrzem weszła także rękojeść, a tłuszcz zamknął się za ostrzem, gdyż nie wyciągnął miecza z jego brzucha; i nawet kał wyszedł z niego. Ehud zaś wyszedł do przedsionka i zamknął za sobą drzwi górnej komnaty, i zaryglował je.
---
 BIBLIA GDAŃSKA 
[I] rzekł Aod: Mam rozkazanie Boże do ciebie. I powstał z stolicy swojej. Tedy Aod wyciągnąwszy lewą rękę swą, dobył miecza od prawego biodra swego, i wraził go w brzuch jego, Tak iż wpadła i rękojeść za żelazem, i zawarło się w sadle żelazo; bo był nie wyjął miecza z brzucha jego, aż się i gnój rzucił. Wyszedł potem Aod przez przysionek, a zamknął drzwi gmachu za sobą, i zawarł zamkiem.
|||||
|||
|
***
Tu rodzi się inne pytanie. Dlaczego Biblia Tysiąclecia sugeruje wielokropkiem, iż tylko Ehud wyszedł, podczas gdy wiadomo, że nawet kał wyszedł (czy ,,aż się i gnój rzucił")? To znaczy, że obaj wyszli - Ehud z komnaty, a kał/gnój z króla Eglona. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, młodzi przyjaciele, intencje tych, którzy tego natchnionego wielokropka użyli śmierdzą bardziej niż ten objawiony biblijny kał/gnój. Na tym właśnie polegają ,,dobre zmiany", które nierzadko prowadzą do ,,wielkiego wybuchu w sferze kultury, ekonomii, we wszystkich ważnych sferach społecznych", by posłużyć się sformułowaniem wydalonym przez Człowieka Roku.
No to teraz możecie spokojnie chwalić Pana.
Przekażcie też Jemu, Jego funkcjonariuszom
i ich przydupasom
poniższy znak pokoju.
 
Pomódlmy się zatem,
by wszyscy oni
jak najrychlej
i raz na zawsze
od nas się od3,14Rdolili.
Wtedy przyszłość
zacznie wyglądać
nieco bardziej znośnie.

 ARE YOU READY TO...

PiSs OFF, DZIADY?

 PODAJ DALEJ! 

                                                    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz