środa, 21 grudnia 2016

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2613

 PÓJDŹ DZIECIĘ, 
 JA CIĘ OGŁUPIAĆ KAŻĘ 
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament  
Ew. wg św. Marka, rozdz. 16, w. 19
Po rozmowie z nimi
Pan Jezus został wzięty do nieba 
i zasiadł po prawicy Boga.
|||||
|||
|
Prawdziwość tego cudownego zdarzenia ilustruje poniższe cudowne zdjęcia cudownie zrobione cudownym aparatem przez jednego z cudownie obecnych tam wówczas apostołów. Dzięki niemu dzieci mogą się przekonać na własne oczy jak było naprawdę. Nie muszą nawet pytać wielebnego księdza-katechety (chociaż gdyby zapytały, to niewątpliwie potwierdziłby cudowną autentyczność cudownych zdjęć). W ten sposób rozwijają samodzielność myślenia, krytycyzm itp., czyli niezależność intelektualną pogłębiają swoją wiarę, a spłycają umysł. Ku chwale Ojczyzny Kkorporacji.
|||||
|||
|
 
P.S. 
,,Pan Jezus został wzięty/wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Boga" nie znaczy oczywiście, że zasiadł - jako Bóg - po prawicy samego siebie. Zasiadł po prawicy Boga innego, ale jednocześnie tego samego, bo rezydującego w Trójcy Świętej łącznie z Duchem Świętym (tj. takim samym Bogiem, tyle że kompletnie różnym). Jednak nie zasiadł też po prawicy Ducha Świętego, bo to jest totalnie niepodobny, ale identyczny z nim Bóg. Skądinąd wiadomo również, że Bóg jest JEDEN, ale w TRZECH osobach, tzn. jest ich TRZECH w JEDNYM. Stanowi to tzw. teologiczno-dogmatyczną kwadraturę trójkątnego koła. Obciemnia to (objaśnianie stosuje się w skompromitowanej lewackiej, opanowanej przez rozum i zdeprawowany ateizm nauce) szczegółowo dziecinnie prosty poniższy schemat.
|||||
|||
|
 
A oto jedna
z cyfrowych fot
znalezionych ostatnio
w jaskini na pustyni
(wysoka rozdzielczość)...
Powiadam Wam,
kto w to uwierzy, 
we wszystko uwierzy.
(Nawet w to,
 że jego religia
jest monoteistyczna!)
100% odlot

ARE YOU READY TO...
 
Trzeba encyklopedycznej ignorancji historii, mitologii i sztuki, by myśl, że którakolwiek z naszych religii reprezentuje nieomylne słowo Jedynego Prawdziwego Boga brać choćby pod rozwagę, bo rytuały i ikonografie religii mówią o wiekach ich wzajemnego przenikania się.  Bez względu na to, z jakiego wyimaginowanego pochodzą źródła, doktryny religii nie są bardziej możliwe do utrzymania niż te, które, z braku wyznawców, zostały wyrzucone na śmietnik mitologii tysiące lat temu; dowody na uzasadnienie wiary w dosłowne istnienie Jahwe i Szatana nie są solidniejsze od tych przemawiających za utrzymaniem Zeusa na jego górskim tronie czy Posejdona wzburzającego fale mórz.
Sam Harris
---
W historii nie ma społeczeństwa, które by kiedykolwiek cierpiało z powodu tego, że jego członkowie stali się zbyt rozumni - zbytnio niechętni przyjmowaniu dogmatu, zbytnio domagający się dowodów. 
Sam Harris

DEMAND
MORE EVIDENCE
OR MORE...

Katechizm Kościoła Katolickiego 
Trójca jest jednością. Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach: ,,Trójcę współistotną". Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem: ,,Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury". ,,Każda z trzech Osób jest tą rzeczywistością, to znaczy substancją, istotą lub naturą Bożą".
RECTUM DERIVED
NONSENSE?
 PODAJ DALEJ! 
                                             

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz