poniedziałek, 26 września 2016

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2527

Problem z wiarą polega na tym, że jest ona zabójcza dla wymiany zdań. Jak tylko nie musisz podawać powodów, dla których w coś wierzysz, to automatycznie uodparniasz się przeciwko sile konwersacji.  
Sam Harris
***
 
Przemawiać osobom religijnym do rozsądku to odrobinę jak wędrować za Alicją do krainy czarów. Nie da się ustalić żadnej definicji, nie sposób uzyskać od nich przyznania się do jakiegokolwiek błędu interpretacji, bo  przebiegle unikają jakiejkolwiek logicznej konkluzji. Jestem pewien, że każdy, kto argumentował przeciwko opartym na wierze religijnej przekonaniom doświadczył tego samego tańca uników i uskoków; słów zmieniających znaczenie na pstryknięcie palcami; wciąż zmienianych reguł gry; gdzie każde rozumienie może  zostać podważone i zakłócone rozpraszającymi i chaotycznymi uwagami bez związku, ciągami nielogicznych bzdur i głupawych wniosków.
AronRa
---
Muszę powiedzieć, że jeśli ktoś cytuje religię jako jedyne uzasadnienie swojego działania czy stanowiska, to znaczy, że nie podaje żadnego i uzasadnienia nie ma. Ludzie nie powinni domagać się specjalnych przywilejów tylko dlatego, że wyznają jakąś oderwaną od rzeczywistości i nieracjonalną wiarę; łatwowierność nie daje żadnej przewagi ani nie czyni nikogo lepszym od innych.
 AronRa
---
Nauka nie wie wszystkiego.
Religia nie wie niczego.
AronRa
***
Przez wieki całe badacze i uczeni byli więzieni, torturowani i paleni żywcem za odkrycia, które wydawały się kłócić z jakimś błahym tekstem Pisma Świętego. Z całą pewnością niezmienne prawa wszechświata mogą nauczyć znacznie bardziej imponujących i wzniosłych rzeczy niż święte księgi wszystkich religii na ziemi.
Elizabeth Cady Stanton
***
Święta Kongregacja dowiedziała się także o rozpowszechnianiu i przyjmowaniu przez wielu fałszywej doktryny pitagorejskiej, całkowicie sprzecznej z Pismem Świętym, że Ziemia porusza się, a Słońce jest nieruchome, co także głosi De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika i Uwagi na temat Księgi Hioba Diego Zúñigi ... Zatem aby takie poglądy nie mogły skrycie pełzać dalej ze szkodą dla katolickiej prawdy, Kongregacja zdecydowała, że książki Mikołaja Kopernika [De revolutionibus...] i Diego Zúñigi [Uwagi...] będą zawieszone do czasu wprowadzenia korekty.
orzeczenie Najwyższej Świętej Kongregacji 
Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji
(5 III 1616)
***
Poniższa ilustracja ukazuje jeden z możliwych sposobów Kkorekty postawy pacjenta NŚKRiPI. Przedstawione urządzenie fizykoterapeutyczne było napędzane siłą wiary jego operatorów i ich zwierzchników.
 P.S.
Pomyśleć, że wszyscy wciąż z bólem bulimy haracz na organizację, której ,,autorytet" (cudzysłów nieprzypadkowy) i władza (brak cudzysłowu nieprzypadkowy) narobiły tyle szkody dla cywilizacyjnego postępu ludzkości. Wiemy przy tym, że  tępi, bezczelni, zachłanni biskupi mają prawo dyktować demokratycznemu państwu, jaką ma ono prowadzić politykę praktycznie w każdym obszarze, bo to prawo otrzymali osobiście od Ojca Świętego. Z kolei Ojciec Święty otrzymał je bezpośrednio od Ojca Wszechmogącego, czyli wprost z... Wielkiej Tajemniczej Niezgłębionej Dupy (WTND).
Na dzisiaj katecheza skończona.
ARE YOU READY TO...
 
Nie czyni żadnej różnicy, jak piękne jest twoje przypuszczenie. Nie czyni żadnej różnicy, jak bystry jest ten, kto to przypuszczenie wyraził czy jak się nazywa - jeśli nie zgadza się ono z doświadczeniem, to jest błędne. To wszystko, co można na ten temat powiedzieć.
Richard Feynman

TEST YOUR CLAIMS?
 
 PODAJ DALEJ! 

                                              

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz