wtorek, 9 sierpnia 2016

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2479

(ur. w rodzinie metodystów dziennikarka,
pisarka - autorka bestsellera 
  Przewodnik po Biblii dla nawróconych na sceptycyzm)
Wydaje mi się, że szok, jakiego doznałam był gorszy niż trauma spowodowana moją chorobą [nowotworową] .... byłam oniemiała.
Ruth Hurmence Green
(Jej opinia po przeczytaniu Biblii od deski do deski.)
---
Jestem teraz przekonana, że dzieci nie powinny być poddawane okropieństwom religii chrześcijańskiej .... Jeśli koncepcja ojca, który knuje, by zabić swojego własnego syna jest przedstawiana dzieciom jako piękna i warta społecznego podziwu, to jaki rodzaj ludzkiego zachowania można im przedstawić jako odrażający?
 Ruth Hurmence Green
***
Skuteczną przeciwwagą dla gorliwości i fanatyzmu dziedziczonych z pokolenia na pokolenie i wynikających z tego szkodliwych skutków dla wolności słowa, myśli, badań naukowych i zachowania byłoby wprowadzenie prawnej pełnoletności dla osób poddawanych indoktrynacji religijnej.   
Donald Henry Gudehus
 SIŁA NAUK DOBREGO PASTERZA 

Nietrudno zauważyć, że w jednym wersecie ewangelii wg Mateusza mityczny Jezus nawołuje do miłowania naszych nieprzyjaciół (wiadomo jak takie miłowanie wygląda w wykonaniu ,,głęboko wierzących i praktykujących", którym ateistyczni ,,wrogowie" nadepnęli na odcisk krytyką ich religijnych urojeń) i modlenia się za naszych prześladowców (wielkie słowa), a kilka wersetów dalej (w tej samej ewangelii!) demonstruje nawet, jak praktycznie należy postępować, by nieprzyjaciele i prześladowcy odczuli qrwa siłę tej wszechogarniającej miłości. Podobne instrukcje podaje w innej ewangelii (Łukasza). Bardzo łatwo sprawdzić:
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament 
Ew. wg św. Mateusza

rozdz. 5, w. 44
A Ja wam powiadam: 
Miłujcie waszych nieprzyjaciół
 i 
módlcie się za tych, 
którzy was prześladują...

Wspaniale mówi tu Pan Dżizus, ale...
wpadnijmy teraz na sekundę do Łukasza
i zobaczmy, co tam prawi Dobry Pasterz:

 Nowy Testament 
Ew. wg św. Łukasza, rozdz. 19, w. 27


  BIBLIA WARSZAWSKO-PRASKA 

[Jezus:]
Nieprzyjaciół zaś moich, 
tych, 
którzy nie chcieli, 
żebym nimi rządził, 
przyprowadźcie tu
i
  zabijcie 
na moich oczach.
---
 BIBLIA BRZESKA 
Ktemu jeszcze
i nieprzyjacioły moje, 
którzy nie chcieli
abych królował nad nimi, 
przywiedźcie tu,
a
 pomordujcie 
przede mną.
---
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Tych zaś przeciwników moich, 
którzy nie chcieli,
żebym panował nad nimi, 
przyprowadźcie tu
i
  pościnajcie 
w moich oczach.

Wróćmy do Mateusza...

 rozdz.12, w. 34
Plemię żmijowe! 
Jakże wy możecie mówić dobrze,
 skoro źli jesteście?

 rozdz. 23, w. 27
Biada wam, 
uczeni w Piśmie
i
faryzeusze,
 obłudnicy!
 Bo podobni jesteście
 do
grobów pobielanych,
 które
z zewnątrz
 wyglądają pięknie,
lecz wewnątrz
pełne są
 kości trupich
wszelkiego plugastwa.
***
Trzoda oczywiście pilnie słucha, a następnie skrupulatnie stosuje w praktyce wskazania swojego Mistrza - ku perfidnemu zadowoleniu sukienkowych megahipokrytów z Kkorporacji zabobonu, zwanych trafnie wszami ludzkości. Prawdziwe plemię żmijowe i faryzeusze, obłudnicy pełni wszelkiego plugastwa.

Mimo wszystko jednak miłość była dla Pana Naszego priorytetem. To znaczy miłość innych do Niego! Świadczą o tym poniższe cytaty z niezwykle świętych ewangelii wg Mateusza i Łukasza. Ponadto zwraca uwagę Jego niezwykle interesujące podejście do złorzeczących ojcu lub matce. Ze wszech miar godne polecenia, zwłaszcza współczesnym pedagogom. Czy MEN słucha? Oto Słowo Boże...  
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament 

Ew. wg św. Mateusza, rozdz.15, w. 4
Bóg przecież powiedział:
Czcij ojca i matkę oraz:
Kto złorzeczy ojcu lub matce,
 niech śmierć poniesie.
---
Ew. wg św. Łukasza, rozdz.14, w. 26
Jeśli kto przychodzi do Mnie,
a nie ma w nienawiści 
swego ojca
i
matki,
 żony i dzieci,
braci i sióstr,
nadto i siebie samego,
nie może być
moim uczniem.

Pamiętajcie zatem umiłowane dzieciaczki,
najpierw MUSICIE znienawidzić
wszystkich, których naprawdę kochacie
 i na dodatek siebie też.
Dopiero potem będziecie mogły
wstąpić do sekty tego  przywódcy.

No, chyba że zanim to nastąpi
zadacie sobie 
poniższe pytanie -
WTF!?
i w ramach odpowiedzi
potraktujecie całą rzecz
kompleksowo z góry
jak następuje...
 
ARE YOU READY?

 PODAJ DALEJ! 

                                           

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz