sobota, 16 lipca 2016

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2455

***
Chodzi tu o historię jednego z największych zbrodniczych moralnych i intelektualnych przekrętów w historii ludzkości. Ten gigantyczny skok na władzę i kasę wziął swój nędzny początek kilkanaście wieków temu w ORDYNARNYCH OSZUSTWACH. Nie można całej rzeczy podsumować lepiej niż zrobił to cytowany w notce znakomity Thomas Paine. Każdy, kto coś niecoś wie na temat przeszłości i brudnych działań Kkorporacji zabobonu, a racjonalne myślenie nie sprawia mu bólu, musi to przyznać. Kiedyś będą o tym uczyć w szkołach na lekcjach historii, tak jak uczą o nazizmie, komunizmie i innych barbarzyńskich totalitaryzmach. Na razie jednak naród ma do zbudowania Świątynię Męczeństwa Cytrusów i parę innych dzieł. 
***
Kościół był zdeterminowany, by mieć Nowy Testament i, jako że po upływie ponad trzystu lat prawdziwości żadnego rękopisu nie można było ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, Kościół, któremu, tak jak poprzednim oszustom, wpadło w ręce państwo, zrobił, co chciał. Wymyślił wyznania wiary, takie jak skład apostolski, nicejskie wyznanie wiary, atanazyjskie wyznanie wiary i z całej masy bzdurnych tekstów, które mu zaprezentowano, wybrał w drodze głosowania cztery, by służyły jako ewangelie, a pozostałe, by były listami apostolskimi; wszystko w układzie, jaki znamy dziś.
Thomas Paine
---
Praktyka, jaką autorzy tych książek stosują jest tyle oszukańcza, co absurdalna. Oznajmiają oni jakiś błahy przypadek dotyczący osoby, którą zwą Jezusem Chrystusem, a potem dobierają zdanie z pewnego ustępu Starego Testamentu i określają je jako proroctwo tego przypadku.

Jednak jeśli słowa w taki sposób dobrane przywróci się na miejsce, z którego je wzięto i przeczyta się razem z tym, co jest przed i po nich, to ukażą całe kłamstwo Nowego Testamentu.
Thomas Paine
---
Religia chrześcijan jest parodią czczenia słońca, w której stawiają oni .... Chrystusa na miejscu słońca i wielbią go w taki sam sposób.
Thomas Paine
***
ARE YOU READY...
TO THINK?
 PODAJ DALEJ! 

                                              

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz