niedziela, 19 czerwca 2016

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2428

 WIELKA PRZYSŁUGA  
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament 
1 List św. Pawła do Tesaloniczan, rozdz. 2, ww. 15-16
Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży.
....
................
 ...
...
..........
...............
....................
..........................
................................
.........................................
..................................................
.........................................................
..................................................................
...........................................................................
 ...................................................................................
.........................................................................................
 
---
Uważam, że postępuję w zgodzie z wolą Najwyższego Stwórcy: poprzez obronę siebie przed Żydem walczę o dzieło Pana...
Adolf Hitler
(Mein Kampf)
 
(Pierwszy z prawej Joseph Goebbels,
jedyny nazista ekskomunikowany
przez Kościół katolicki
za wołającą o pomstę do nieba zbrodnię... 
poślubienia protestantki!)
***
Żydzi przywiezieni do Auschwitz 
na finał ,,wielkiej przysługi".
Przypuszczalnie gdyby ci ludzie
widzieli poniższy billboard,
to mieliby
lepsze samopoczucie
i
bardziej przyjazne nastawienie
do
swoich oprawców...
|||||
|||
|
P.S.
Czy widać wyraźnie
to 3,14Rdolone
meaganadużycie semantyczne
i gigamanipulację -
Światowe Dni Młodzieży?

WTF!? 

Pytanie brzmi:
Ilu tam będzie młodych
 muzułmanów,
bahaitów,
druzów,
prawosławnych,
mormonów,
scjentologów,
hellenistów, 
buddystów,
dżinistów,
protestantów,
sikhów,
świadków Jehowy,
hinduistów,
kalwinistów,
ewangelików,
baptystów,
luteran,
metodystów,
amiszów,
animistów,
neopogan,
rastafarian,
żydów,
agnostyków,
racjonalistów,
ateistów
itd.?

Czy ten krakowski spęd
nie powinien przypadkiem
nosić nazwy
Światowe Dni Młodzieży
Katolickiej?

ARE YOU READY...
TO THINK?
PODAJ DALEJ!

                                            

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz