piątek, 3 czerwca 2016

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2412

Cytowana poniżej świątobliwa nieomylna bzdura, po raz pierwszy opublikowana na blogu w maju '12, a więc dziś już (wraz z jej autorem) emerytowana, ale czy w związku z tym traci swoją głęboką debilność? Krytyczne spojrzenie na całość wpisu pozwala zauważyć bezmierny idiotyzm tego megasystemu absurdalnych bredni, zbudowanego na fundamencie jeszcze bardziej absurdalnych bredni i wspieranego najbardziej absurdalnymi bredniami, wygłaszanymi fałszywie podniosłym tonem przez dęte samozwańcze autorytety religijne, których destrukcyjny wpływ na bieg rzeczy jest wprost nie do przecenienia. W odniesieniu do nich nawet qrde ta sztuczka, jaką zastosował Pan do rodu Jeroboama (patrz niżej) by nie zadziałała. Może ten 3,14Rdolony szit jest nieusuwalny???
---
Czyżby?
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 

Ks. Rodzaju, rozdz. 7, w. 4
[Bóg do Noego:] za siedem dni
spuszczę na ziemię deszcz,
który będzie padał
czterdzieści dni i czterdzieści nocy,
aby wyniszczyć wszystko,
co istnieje na powierzchni ziemi -
cokolwiek stworzyłem.
---
 Ks. Rodzaju, rozdz. 19, ww. 24-25 
A wtedy Pan
spuścił na Sodomę i Gomorę
deszcz siarki i ognia od Pana <z nieba>.
I tak zniszczył te miasta
oraz całą okolicę
wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast,
a także roślinność.
---
Ks. Sofoniasza, rozdz. 1, ww. 17-18
Ani ich srebro, ani ich złoto
nie zdoła ich ocalić
w dniu gniewu Pana,
gdyż

ogień Jego zapalczywy
strawi całą ziemię... 
---
1 Ks. Królewska, rozdz. 14, w. 10
Dlatego [Ja Pan] 
sprowadzę nieszczęście
na ród Jeroboama,
gdyż wytępię z domu Jeroboama
nawet chłopca,
niewolnika i wolnego w Izraelu.
Tak więc usunę ślad
po rodzie Jeroboama,
jak uprząta się gnój
bez reszty.
---
1 Ks. Królewska, rozdz. 21, w. 14
Zesłał więc Pan
zarazę na Izraela 
i padło z Izraela
siedemdziesiąt tysięcy ludzi. 

Ks. Rodzaju, rozdz. 38, ww. 9-10
Onan wiedząc, że potomstwo nie będzie jego, ilekroć zbliżał się do żony swego brata, unikał zapłodnienia*, aby nie dać potomstwa swemu bratu. Złe było w oczach Pana to, co on czynił, i dlatego także zesłał na niego śmierć.

____________________________
* Hebr. dosł. mówi: ,,i marnował je [wylewając] na ziemię", mając na myśli nasienie.
---

Ks. Kapłańska, rozdz. 20, w. 9
Ktokolwiek złorzeczy ojcu albo matce, będzie ukarany śmiercią: złorzeczył ojcu lub matce, ściągnął śmierć na siebie.
---
 Ks. Kapłańska, rozdz. 20, w.27
Jeżeli córka kapłana
bezcześci siebie nierządem,
bezcześci przez to swojego ojca.
Będzie spalona w ogniu.
---
 Ks. Kapłańska, rozdz. 20, w.27
Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich. Sami ściągnęli śmierć na siebie. 
---
 Ks. Kapłańska, rozdz. 22, w.16
Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo przeciwko Imieniu.
---
 2 Ks. Kronik, rozdz. 15, w.13 
Będzie skazany na śmierć każdy, kto by - mały czy wielki, mężczyzna czy kobieta - nie szukał Pana, Boga Izraela. 
---
Ks. Rodzaju, rozdz. 38, ww. 6-7
Juda wziął dla swego pierworodnego syna, Era, żonę imieniem Tamar. Ponieważ Er, pierworodny syn Judy, był w oczach Pana zły, Pan zesłał na niego śmierć.
 Ks. Kapłańska, rozdz. 20, w. 13
Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną,
tak jak się obcuje z kobietą,
popełnia obrzydliwość.
Obaj będą ukarani śmiercią
...
Itd. itp.

 Halo, panie Beniu, 
 staryś już, to może pomyśl, 
 chociaż przez nanosekundę,
 bo wkrótce może być za późno... 
|||||
|||
|
Nie wstyd urodzić się głupcem,
wstyd tylko głupcem umierać.
Erich Maria Remarque
                                                                             

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz