poniedziałek, 30 maja 2016

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2408

 KATASTROFALNE SKUTKI 
Hiszpanie w Meksyku i Peru chrzcili indiańskie niemowlęta, a zaraz potem roztrzaskiwali im głowy: takim aktem zapewniali tym niemowlętom pójście do nieba. Żaden ortodoksyjny chrześcijanin nie może znaleźć logicznego powodu dla potępienia ich działań, chociaż dzisiaj wszyscy to robią. Pod niezliczonymi względami doktryna osobowej nieśmiertelności w jej chrześcijańskiej formie miała katastrofalne skutki dla moralności, a metafizyczne rozdzielenie duszy od ciała miało katastrofalne skutki dla filozofii.
Bertrand Russell
***
[Katolicy z Europy] wdzierali się do osad tubylców, szlachtując każdego, kogo tam znaleźli, włącznie z małymi dziećmi, starcami, kobietami w ciąży, a nawet kobietami, które właśnie urodziły. Rąbali ich na kawałki, mieczami rozcinając brzuchy, jak gdyby mieli do czynienia z trzodą spędzoną do zagrody. Nawet zakładali się o to, czy zdołają rozciąć mężczyznę na pół jednym cięciem albo odciąć komuś głowę czy wypatroszyć go jednym uderzeniem topora. Chwytali niemowlęta za nogi i oderwawszy je matkom od piersi roztrzaskiwali ich głowy o skały. Inni, cały czas się śmiejąc i żartując, wrzucali je do rzeki, wołając - wij się łobuziaku! Wymordowali na swojej drodze wszystkich co do jednego, czasami przebijając nawet jednocześnie i matkę, i dziecko jednym pchnięciem miecza. Nie oszczędzali nikogo, wznosząc wyjątkowo szerokie szubienice, na których mogli wieszać swoje ofiary tak, że miały stopy nieco nad ziemią i tak palili ich żywcem po trzynaścioro - w imię naszego Zbawiciela i dwunastu apostołów; albo przyczepiali im do ciała wiązki słomy i podpalali je.
 Bartolomé de las Casas
autor książki Krótki opis zagłady Indii Zachodnich
Przedstawionym powyżej katolickim oprawcom przypuszczalnie działały na wyobraźnię sugestywne, barwne, pełne ekspresji święte i wzniosłe biblijne wizje, jak te poniżej (przeniknięte duchem ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci):
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
Księga Izajasza, rozdz. 13, ww. 18-19
Wszyscy chłopcy
będą roztrzaskani
dziewczynki zmiażdżone
Nad noworodkami się nie ulitują
ich oko
nie przepuści także niemowlętom.
***
 BIBLIA WARSZAWSKA 
 Stary Testament 

Psalm 137, w. 9
Błogosławiony, kto pochwyci 
I roztrzaska niemowlęta twoje o skałę. 
---
Psalm 59, w. 13
Wytrać ich w gniewie, wytrać,
by już ich nie było,
by wiedziano,
że Bóg króluje w Jakubie
i po krańce ziemi.
---
Ks. Ozeasza, rozdz. 13, w. 16
Samaria odpokutuje 
za bunt przeciw Bogu swojemu: 
poginą od miecza, 
dzieci ich
będą zmiażdżone, 
a
niewiasty ciężarne
rozprute.

Wydaje się, że  można by te cytaty rzucić na billboardy i wystawić w miejscach spędów ŚDM '16. Niech młodzi nasiąkają Nieomylnym Słowem. Przecież już niedługo matura z zabobonu.

                                           

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz