środa, 11 maja 2016

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2389

Ze wszystkich rodzajów tyranii, które dręczą ludzkość, tyrania religii jest najgorsza. Każdy inny rodzaj tyranii jest ograniczony do świata, w którym żyjemy, a ta próbuje przekroczyć granice grobu i usiłuje nas ścigać przez całą wieczność.
Thomas Paine
***
Przeważający nacisk na motyw strachu, by narzucić absolutne przykazania sprawił, że moralność religijna wykształciła największe okrucieństwa znane ludzkiemu sercu.
Morris R. Cohen
***
Na szczęście starych sposobów straszenia i sprawowania władzy religia nie może już stosować tak skutecznie, jak to robiła zaledwie kilkanaście dekad temu. Jednak atmosfera i zaciekłe nastawienie pozostają. Nawet jeśli religia nie może zwyczajnie odwołać się do zbrojnego ramienia prawa, by ukarać heretyków, to wciąż wykorzystuje psychologię strachu, a jej wpływ w przeważającej mierze polega na przerażaniu ludzi i zniekształcaniu ich poglądów oraz zatruwaniu każdego procesu rozumowania.  
Emanuel Haldeman-Julius
***
Na świecie jest kilkanaście wielkich religii, złożonych z setek sekt mających swoje święcenia kapłańskie, skomplikowane wierzenia i rytuały, niebo i piekło. Każda ma tysiące czy miliony albo setki milionów ,,prawdziwych wyznawców"; każda przeklina pozostałe z mniejszą lub większą zawziętością i każda jest gigantycznym bastionem zdeprawowania.
Upton Sinclair
***
 
Honesta nomina praetendebant.
(Nadawali szlachetne nazwy podłym sprawom.)
Tacyt
***
Moc przebaczenia jest prawdziwym antidotum na smutek spowodowany przez urazy i żądzę zemsty. Przebaczenie otwiera na radość i pogodę ducha, ponieważ uwalnia duszę od myśli o śmierci, podczas gdy urazy i żądza zemsty podżegają umysł i rozdzierają serce, odbierając mu spoczynek i pokój.
Franciszek
(nieomylny)
---
Jeśli znieważysz moją matkę - czy islam - możesz spodziewać się ciosu*.
Franciszek
_____________________________________
* Komentarz, który w zasadzie jest kiepsko zawoalowanym usprawiedliwieniem ataku islamskich morderców na siedzibę redakcji satyrycznego magazynu Charlie Hebdo. Ponadto zrównanie własnej matki z islamem (tu obowiązkowe WTF!?) jest wydawałoby się zabiegiem kompletnie chybionym, ale jednak gdy się zauważy, że wszystkie religie są w zasadzie po jednych pieniądzach (wyłudzonych), to widać klarowne przesłanie: każdy, kto nie chodzi wokół zabobonu na paluszkach ma przesrane (patrz Kkrajowy paragraf 196 dot. ,,obrazy uczuć religijnych"; wprawdzie to nie szariat, ale zawsze coś, więc w tym sensie Kościół jest matką.). 
***
Zatem radujmy się
qrwa pospołu,
uwalniajmy duszę
od myśli o śmierci
i
przebaczajmy tak,
jak to czynili i czynią
Panowie Bogowie
(Tata i Syn)
i
wszyscy święci
z panem Efzero włącznie...
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
   Stary Testament  

Ks. Rodzaju, rozdz. 7, w. 4
Bo za siedem dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aby  wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi - cokolwiek stworzyłem.
---
Ks. Rodzaju, rozdz. 38, ww. 9-10
Onan wiedząc, że potomstwo nie będzie jego, ilekroć zbliżał się do żony swego brata, unikał zapłodnienia*, aby nie dać potomstwa swemu bratu. Złe było w oczach Pana to, co on czynił, i dlatego także zesłał na niego śmierć.
____________________________
* Hebr. dosł. mówi: ,,i marnował je [wylewając] na ziemię", mając na myśli nasienie.
---
Ks. Kapłańska, rozdz. 20, w. 9
Ktokolwiek złorzeczy
ojcu albo matce,
będzie ukarany
 śmiercią
---

---
 Ks. Kapłańska, rozdz. 20, w.27
Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich. Sami ściągnęli śmierć na siebie. 
---
 Ks. Kapłańska, rozdz. 22, w.16
Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo przeciwko Imieniu.
---
 2 Ks. Kronik, rozdz. 15, w.13 
Będzie skazany na śmierć każdy, kto by - mały czy wielki, mężczyzna czy kobieta - nie szukał Pana, Boga Izraela. 
---
Ks. Rodzaju, rozdz. 38, ww. 6-7
Juda wziął dla swego pierworodnego syna, Era, żonę imieniem Tamar. Ponieważ Er, pierworodny syn Judy, był w oczach Pana zły, Pan zesłał na niego śmierć.
---
 Nowy Testament 
Ew. wg św. Jana, rozdz. 15, w. 6
Ten, kto we Mnie nie trwa,
zostanie wyrzucony
jak winna latorośl
i uschnie.
I zbiera się ją,
i wrzuca do ognia,
i płonie. 
***
Przede wszystkim miejmy nasze dni ostatnie zawsze przed oczyma i zawsze bójmy się wiecznej męki.
św. Pachomiusz
 ***
Bójcie się dnia Sądu Ostatecznego, bójcie się piekła, pragnijcie życia wiecznego z całą żarliwością, zawsze miejcie możliwość śmierci przed oczyma.
św. Benedykt
(doktor Kościoła)

Chrześcijanin upaja się
śmiercią 
poganina, 
bo w ten sposób
wysławiany jest
sam
Chrystus. 
św. Bernard
***
Kara śmierci jest koniecznym i efektywnym środkiem, by Kościół mógł osiągnąć swój cel, gdy buntownicy działają przeciwko niemu, a burzycieli wspólnoty Kościoła, zwłaszcza zatwardziałych heretyków i przywódców herezji nie można powstrzymać za pomocą żadnej innej kary przed ciągłym zakłócaniem porządku Kościoła i skłanianiem innych do wszelkiego rodzaju przestępstw .... Gdy oceni się, że perwersja jednego lub kilku może przynieść ruinę wielu jego [tj. Kościoła] dzieci, jest on zobowiązany skutecznie ją usunąć w taki sposób, że jeśli nie będzie innego środka zaradczego, by uratować jego członków, może on i musi tych podłych ludzi zgładzić.
Leon XIII
(nieomylny)
***
 
Każdy, kto usiłuje interpretować Boga na swój własny sposób, stojący w sprzeczności z dogmatem Kościoła, musi zostać bez litości spalony
Innocenty III
(nieomylny)
 
Taka jest moc 3,14Rdolenia, a jako zawodowy hipokryta, umiłowany ,,ojciec święty" F0 doskonale to wie, bo działa w tym zasranym geszefcie nie od wczoraj. Siedzi w szambie po uszy i jest jego integralną częścią (tak jak ci dwaj cytowani powyżej nieomylni dewianci, tudzież ponad 250 innych). Próbuje rozpaczliwie wybielić to, czego nigdy wybielić się nie da, bo jest czarne do głębi. Jego kiecka, mimo że fizycznie biała, jest metafizycznie (chyba właściwe określenie) czarna jak ciemność lochów Świętej Inkwizycji. Ani on, ani żaden z tych typów nie miał nigdy moralnego prawa wypowiadać się na temat mocy przebaczenia, bo ich działanie zawsze było i jest oparte na doktrynie i wielowiekowej tradycji, które przebaczeniem tylko sobie gębę wycierają. Przykładów na to jest bez liku. Pan Duch Święty mógłby potwierdzić, bo należy do tej samej sitwy i zwłaszcza Jemu nikt nie podskoczy. Natchniony św. Janek stwierdza to jednoznacznie...
|||||
|||
|
 Nowy Testament 
Ew. wg św. Jana, rozdz. 15, w. 6
Kto by jednak zbluźnił
przeciw Duchowi Świętemu,
nigdy nie otrzyma odpuszczenia,
lecz winien jest
grzechu wiecznego.

Rozumiecie - NIGDY! To znaczy, że nawet nie po 500+ milionach lat. Tak jak nigdy nie otrzyma odpuszczenia ten, kto przeciw Najwyższemu Najniższemu Prezesowi zbluźnił w Duchu Fonetycznym, jako że KOD = kot. Winien jest grzechu wiecznego.

                WTF!?               

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz