sobota, 16 kwietnia 2016

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2364

POST ZABÓJCZY WPROST
(dla wiary)
 CYWILIZACJA ŻYCIA? 
Badania opinii publicznej w Polsce pokazują, że zdecydowana większość Polaków jest za zakazem zabijania nienarodzonych dzieci, szczególnie chorych, na co pozwala obecnie obowiązujące prawo. 
gazeta katolicka ,,Gość Niedzielny"
***
Z pewnością ta ,,zdecydowana większość" to Kkatolicy, wierzący, że ich religia też tego zabrania. Tak przecież twierdzą bisQpi w imieniu Pana:
,,Życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem Dekalogu: »Nie zabijaj!«. Dlatego stanowisko katolików w tym względzie jest jasne i niezmienne: należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci życie każdego człowieka."
No i w książkach napisane jest, że

a zygotki miłuje

Spójrzmy zatem na to, co ma do powiedzenia PISMO ŚWIĘTE - WIECZNE PRAWO -  NAJWYŻSZY I NIEPODWAŻALNY AUTORYTET w delikatnych kwestiach moralnych,
między innymi w...
 PIĄTYM: NIE ZABIJAJ 
(ZWŁASZCZA BEZBRONNYCH 
DZIECI NIENARODZONYCH)
i
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
Ks. Ozeasza, rozdz. 14, w. 1
Samaria odpokutuje 
za bunt przeciw Bogu swojemu: 
poginą od miecza, 
dzieci ich
będą zmiażdżone, 
a
niewiasty ciężarne
rozprute.
 ---
 BIBLIA WARSZAWSKA 
 Stary Testament 
Ks. Ozeasza, rozdz. 13, w. 16
Samaria odpokutuje, 
gdyż zbuntowała się 
przeciwko swojemu Bogu; 
padną od miecza, 
jej niemowlęta 
będą roztrzaskane o skałę, 
a
jej brzemienne
rozprute.  
---
 BIBLIA WARSZAWSKO-PRASKA 
 Stary Testament 
Ks. Ozeasza, rozdz. 14, w. 1
Poniesie tedy Samaria
zasłużoną karę za to, 
że się buntowała
przeciw swemu Bogu. 
Padną od miecza
wszyscy jej mieszkańcy, 
roztrzaskane będą jej dzieci, 
łona niewiast brzemiennych
rozprute.
--- 
 BIBLIA GDAŃSKA 
 Stary Testament 
Ks. Ozeasza, rozdz. 13, w. 16
Samaryja będzie spustoszona, 
przeto, że się sprzeciwiła
Bogu swemu; 
od miecza upadną, 
maluczcy jej
roztrąceni będą, 
a  
brzemienne jej
rozcięte będą.
***
W związku z tym... 
|||||
|||
|
Serdeczne Bóg zapłać za odpowiedzi!

P.S.
Dodajmy, że ten DekaWTFlog
i cytowane wyżej
Piąte: Nie WTF zabijaj,
przywoływane przez wszelkich
jadoustych Kkanciarzy 
pochodzi ze Starego Testamentu,
w którym życie
jest tańsze od byle gówna.
Pan świadkiem.
Aa, prawie byłbym zapomniał. Szanowni wielebni - czy w przypadku wystąpienia (na skutek rządów pisuardecji) deficytu papieru toaletowego, będzie można tymi chociaż kartkami Słowa WTF Bożego, które zawierają odczłowieczające barbarzyńskie brednie podcierać się bez ryzyka bycia ukaranym za obrazę WTF uczuć WTF religijnych WTF?

                                                         

1 komentarz:

 1. "Oksymoron (z gr. ὀξύμωρος czyt. oksýmōros, od oksýs ostry i mōros tępy), antylogia, epitet sprzeczny – figura retoryczna, którą tworzy się przez zestawienie wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach.
  ... Oksymoron najczęściej składa się z rzeczownika i określającego go przymiotnika (np. gorący lód, żywy trup, sucha woda)...".(za Wiki)
  Do tej właśnie kategorii zaliczyłbym "dziecko nienarodzone", czyli kogoś, kogo nie ma,tak jak wzmiankowany wyżej "żywy trup" Albo ktoś jest żywy albo ktoś jest trupem. Dziecko przychodzi na świat, rodzi się, wychodzi z łona matki i zaczyna oddychać, samodzielnie żyć. Jeśli dzień się rodzi świtem, to znaczy, że w nocy był nienarodzony dzień?
  Jakimś innym z tej beczki byłby np."kochający bliźniego katolik".
  A swoją drogą - celibatariusze unicestwiają miliardy swych plemników, czyli "półdzieci niepoczętych"  OdpowiedzUsuń