czwartek, 17 marca 2016

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2334

 
Obrońcy bógizmu* wrzeszczą z powodu rosnącej liczby ateistów i słychać wołanie do świata religijnego o krucjatę przeciwko ateizmowi. Ten etap, gdy herezja oznaczała zaledwie zamianę jednego boga na innego minął. Mamy teraz do czynienia z przypadkiem akceptowania lub odrzucania idei Boga, a postęp jest po stronie tych, którzy odrzucają.
Chapman Cohen
---
Jednak jest jeszcze wielu zachwycających się mądrością Boga, który tak zaplanował wszechświat, że wielkie rzeki płyną obok wielkich miast i że śmierć przychodzi na końcu życia, a nie w jego środku. Wyjaśnienia teistów w tym na pół filozoficznym żargonie sprowadzają wszelkie ilustracje do pospolitych porównań i zachwycają się oni mądrością Boga, który to wszystko tak zaplanował, że końce patyka wypadają na jego krańcach, a nie pośrodku.

Podstęp jest mimo wszystko oczywisty. Teista wybiera terminy, które da się zastosować tylko w odniesieniu do życia obdarzonego wrażliwością i odnosi je do wszechświata jako całości. Mówi o środkach, to znaczy o przemyślanym planowaniu dla osiągnięcia pewnych celów, a potem stwierdza, że skoro są środki, to muszą być też cele. Włożywszy niepostrzeżenie królika do kapelusza, może go potem wyjąć ku zachwytowi widowni.
Chapman Cohen
---
Nie ma sensu twierdzić, że nie akceptujemy bogów prymitywnego świata. Co do formy - nie; co do istoty - tak. Faktem jest, że wszystkie idee bogów można odnaleźć na najwcześniejszych etapach historii ludzkości (...) Istnieje nieprzerwana linia rodowodowa łącząca bogów najbardziej prymitywnych ludów z bogami człowieka współczesnego. Odrzucamy świat dzikusa, ale w kościołach, synagogach, meczetach wciąż utrwalamy teorie, które zbudował on w odniesieniu do tego właśnie świata.
Chapman Cohen
_______________________
* Pewna antykomunistyczna organizacja fundamentalistycznych chrześcijańskich kościołów amerykańskich używa tego terminu jako przeciwstawnego terminowi ,,marksizm". Analogię mógłby stanowić np. prezesizm wyznawany przez fundamentalistyczną sektę PiSlamską, w opozycji do tuskizmu.
***
Każda katedra czy klasztor miały swoich tytularnych świętych, a każdy święty swoją legendę, sfabrykowaną dla wzbogacenia kościołów pod jego protekcją, przez wyolbrzymianie jego zalet, cudów i w konsekwencji jego zdolności służenia tym, którzy płacą szczodrze za jego protekcję. Wielu z tych świętych było postaciami urojonymi; czasami jakaś błędna inskrypcja dodawała nazwisko do kalendarza, a czasami, jak się twierdzi, ten czy ów pogański bóg był zaskoczony towarzystwem, do którego został wprowadzony i rytuałami, którymi był honorowany.
Henry Hallam

                                                                                          

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz