poniedziałek, 19 października 2015

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2184

 ON JEST 
 PRAWEM 
 I 
 SPRAWIEDLIWOŚCIĄ 
 (BOSKA POEZJA) 
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
Ks. Powt. Prawa, rozdz. 32, ww. 39-42
Patrzcie teraz, 
że Ja jestem, 
Ja jeden, 
i nie ma ze Mną 
żadnego boga. 
Ja zabijam
 i Ja sam ożywiam, 
Ja ranię 
i Ja sam uzdrawiam, 
że nikt z mojej ręki nie uwalnia. 
Podnoszę rękę ku niebu 
i mówię: 
Tak, Ja żyję na wieki. 
Gdy miecz błyszczący wyostrzę 
i wyrok wykona ma ręka, 
na swoich wrogach się pomszczę, 
 odpłacę tym, 
 którzy Mnie nienawidzą. 
Upoję krwią moje strzały, 
mój miecz napasie się mięsem, 
krwią poległych 
i uprowadzonych, 
głowami dowódców nieprzyjacielskich.
---
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Stary Testament 
Ks. Psalmów, rozdz. 19, w. 8
Prawo Pana doskonałe - krzepi ducha
---
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament 
Ew. wg św. Mateusza, rozdz. 5, w. 18
Zaprawdę bowiem powiadam wam:
Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, 
ani jedna jota, 
ani jedna kreska     
nie zmieni się w Prawie, 
aż się wszystko spełni.
***
 Jasne, jasne, 

wiemy, kto tu Qrwa rządzi!
Ale na szczęście mamy też 
piękny dar wolnej woli
i
zawsze możemy z niego skorzystać,
by
pokazać temu, 
kto rządzi,
że Go... 

szanujemy
za Jego
cudowne możliwości
i
dokonania.

                                                                                      

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz