poniedziałek, 3 sierpnia 2015

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 2107

 KOGUT Z WAMI 
 
To nie przypadek, że ,,kogut" znaczy w slangu tyle co ,,penis". Kogut był fallicznym totemem w rzymskiej i średniowiecznej rzeźbie, ukazującej koguty przekształcone w ludzkie penisy lub podtrzymujące je. Rzymskie ryty bezcielesnych fallusów często obrazowały je z kogucimi nogami albo skrzydłami. W watykańskim skarbcu znajduje się ukryty brązowy wizerunek koguta z głową-penisem przyłączoną do tułowia mężczyzny; na cokole wygrawerowano: ,,Odkupiciel świata".
Barbara Walker
(fragm. jej książki 
The Woman's Dictionary of Symbols and Sacred Objects)
---
,,Piotr" nie tylko jest ,,skałą", ale też ,,kogutem" czy penisem, tak jak to słowo funkcjonuje w [angielskim] slangu do dziś. ,,Kogut" był również symbolem św. Piotra, którego imię oznaczało też fallusa czy pierwiastek męski (pater) i falliczny filar (petra). Dlatego właśnie wizerunek koguta był umieszczany na szczytach wież kościelnych. 
Barbara Walker
(j.w)
***
[...] ten słynny brązowy odlew w Watykanie ma na koguciej głowie męski organ prokreacyjny, jako symbol słońca, osadzony na szyi i ramionach mężczyzny. W tym zestawieniu reprezentuje on siłę prokreacji, jaką posiadali Ερως [Eros], Ozyrys, Mitra czy Bachus, a centrum którego stanowi słońce. Inskrypcja na cokole atrybutu uosobionego w taki sposób brzmi - ,,Odkupiciel świata...", tytuł szacowny zawsze, niezależnie od wizerunku, pod którym widnieje.
Richard Payne Knight
(A Discourse on the Worship of Priapus, 1865, 1974)
***
 
[...] W tym miejscu Knight opisuje wizerunek jako ,,Tablicę II, rys. 3." Idąc na koniec książki, ok. str. 263, odnajdujemy ten wizerunek (patrz poniżej),
który ze względu na okres, z którego pochodzi jest wydrukowanym odręcznym rysunkiem, gdyż fotografia nie była wtedy dla wydawców w pełni osiągalna.

Na str. 35 Knight znowu przypomina ,,słynną statuetkę z brązu": ,,....jednak często te figury o mieszanych cechach miały osobliwe i specjalne znaczenie, tak jak ta watykańska statuetka z brązu....".

Inne źródło - Gordon Williams, A Dictionary of Sexual Language an Imagery (str. 258) - umieszcza komentarz na temat tego przedmiotu: ,,Związek pomiędzy kogutem i fallusem sięga bardzo dawnych czasów. Popiersie z brązu w muzeum watykańskim, noszące inskrypcję ,,Odkupiciel świata" (Fuchs, Geschichte der Erotischen Kunst [Berlin, 1908] rys. 103), ma głowę koguta, a na miejscu nosa czy dzioba widnieje penis w stanie wzwodu."

Kontynuując bardzo skrupulatną pracę badawczą, docieramy
na str. 133 do związanego z omawianym tematem wizerunku. Idąc dalej tym tropem odnajdujemy w Privatisierung der Triebe? (1994:203) Danieli Erlach więcej informacji o ,,małym popiersiu znanym jako brązowa statuetka Albaniego, wciąż przechowywanym w watykańskich tajnych zbiorach". Tamże czytamy dalej: ,,Na jej postumencie wygrawerowano po grecku >>Odkupiciel świata<< i bardzo możliwe, że jest to wpływ gnostycyzmu."[...]
Acharya S / D. M. Murdock
 (fragm. większego art. z jej strony

***
Wszystkie skojarzenia dozwolone!

                                                                                        

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz