poniedziałek, 2 lutego 2015

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1925

Coś, w co wierzą wszyscy, zawsze i wszędzie, ma wszelkie dane po temu, by być fałszem.
Paul Valéry
***
Mój ojciec uczył mnie, że na pytanie ,,Kto stworzył mnie?" nie można odpowiedzieć, bo ono natychmiast nasuwa kolejne pytanie - ,,Kto stworzył Boga?".
John Stuart Mill
***
Bóg jest słowem tłukącym się po ludzkim układzie nerwowym. Istnieje tak samo jak św. Mikołaj.
Gertrude Stein
***
Gdy rozmawiasz z Bogiem - modlisz się; gdy Bóg rozmawia z tobą - masz schizofrenię.
Thomas S. Szasz
***
Proste molekuły łączą się w złożone związki chemiczne. Proste komórki łączą się, tworząc zaawansowane formy życia. Proste obwody elektroniczne łączą się w potężne komputery. Logicznie rzecz biorąc, wszystkie rzeczy powstają przez połączenie prostszych komponentów o mniejszych możliwościach. Zatem jakaś istota najwyższa musi być naszą przyszłością, a nie naszym początkiem!
Scott Adams

                                                                                          

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz