wtorek, 2 grudnia 2014

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1863

Najważniejszą rewoltą jest ta przeciwko wyjątkowej tyranii teologii, widma Boga. Dopóki mamy pana w niebie, dopóty pozostaniemy niewolnikami na ziemi.
Michał Bakunin
***
 NAJWYŻSZY NAKAZ 
 DLA KATOLIKA-NIEWOLNIKA 
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament 
Ew. wg św. Mateusza, rozdz. 4, w. 10
Jest napisane:
Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon
 
i Jemu samemu służyć będziesz.
Ten święty ewangelista zapomniał tylko dodać, że w praktyce całkowicie wystarczy kłaniać się i służyć agentom Kkorporacji zabobonu, tj. samozwańczym ziemskim przedstawicielom Urojonego.

 DLACZEGO TRZEBA TAK SIĘ PONIŻAĆ?  
Ano dlatego, że chodzi o tzw. ,,Boga". Katechizm Kościoła Katolickiego - oficjalna wykładnia wiary dla ciężko dotkniętych przypadłością religii - ujmuje to następująco (z tym, że słowo ,,mówi" należałoby raczej zamienić na ,,bredzi", by uzyskać pełniejszy obraz): 
Kto mówi o Bogu, mówi w istocie o Kimś wiecznym, niezmiennym, zawsze takim samym, wiernym, doskonale sprawiedliwym. Wynika stąd, że powinniśmy bezwzględnie przyjmować Jego słowa, całkowicie Mu wierzyć i ufać. Jest On wszechmocny, łaskawy i czyniący dobro. Któż mógłby nie pokładać w Nim całej swojej nadziei? Któż mógłby nie miłować Go, rozważając skarby dobroci i miłości, których nam udzielił?
I potwierdza to osobiście w Piśmie Świętym sam Święty Podmiot tych rozważań. Wystarczy zajrzeć do różnych nieomylnych świętych ksiąg Starego Testamentu pełnych ,,skarbów Jego łaskawości, dobroci i miłości". W Nim cała nadzieja (wszech)świata...
|||||
|||
|
Będziesz się bał Pana, Boga swego, będziesz Mu służył i na Jego imię będziesz przysięgał.
Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.

Wytępisz wszystkie narody, które ci daje Pan, Bóg twój. Nie zlituje się twoje oko nad nimi, abyś nie służył ich bogom, gdyż stałoby się to sidłem dla ciebie.

Zniszczycie doszczętnie wszystkie miejsca, gdzie narody, których wy pozbawicie dziedzictwa, służyły swoim bogom: na górach wysokich, na wzgórzach i pod każdym drzewem zielonym.

...strzeż się, byś nie dał się skusić do pójścia w ich ślady. A po ich wytępieniu - byś nie szukał ich bogów, mówiąc: Jak to narody służyły swym bogom, tak też i ja będą postępował.

Bo naród i królestwo, które Tobie nie będą służyć, zginą, i takie narody będą doszczętnie wytępione.
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.
Hitler, Stalin i Pol Pot znacznie mniej subtelnie wyrażali potrzebę wysyłania zdeformowanych politycznie czy etnicznie osób na terapeutyczne inhalacje gazowe w obozach koncentracyjnych, na wczasy rehabilitacyjne w gułagach albo na romantyczne spacery po kambodżańskich polach śmierci... Cóż, Najwyższy Urojony Tyran-Psychopata w niebie jest niedoścignionym ideałem wszystkich malutkich tyranów-psychopatów na ziemi, tej ziemi!

                                                                                             

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz