czwartek, 11 września 2014

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1781

Człowiek, który nigdy nie zmagał się ze swoją wczesną wiarą, tą wiarą,  w której został wychowany, a która nie jest jeszcze jego własną - bo żadna wiara nie jest naszą własną, jeśli nie została mozolnie zdobyta - stracił dyscyplinę nie tylko moralną, ale też intelektualną. Brak tej dyscypliny może napiętnować człowieka na całe życie i uczynić jego pracę bezskuteczną. Stracił on możliwość przygotowania się do krytyki, analizy, otwartości umysłu, traktowania osobistych problemów z chłodnym dystansem, czego żadne inne przygotowanie nie może zrekompensować. Jest on w dużej mierze skazany na życie w intelektualnej dżungli, gdzie jego ręce wkrótce będą  zbyt słabe, by odgarniać chaszcze, które go oplatają, a jego oczy zbyt słabe, by dojrzeć światło.
Havelock Ellis
***
Zanik wiary religijnej pośród najbardziej cywilizowanej części rasy ludzkiej jest krokiem na drodze od dziecinady do dojrzałości. 
Charles Eliot Norton

                                                                                          

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz