niedziela, 9 lutego 2014

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1567

Chociaż pozwani argumentują, że zawartość religijna frazy ,,jeden naród pod Bogiem" jest minimalna, to ateiście albo zwolennikowi pewnych religii niejudeochrześcijańskich czy filozofii może się całkiem słusznie wydawać, że chodzi o próbę umocnienia jakiejś monoteistycznej ,,religijnej prawomyślności", a zatem jest niedozwolone. Skutki przymusowego charakteru takiej polityki są szczególnie wyraźne w środowisku szkolnym, jeśli wziąć pod uwagę podatność uczniów na wpływy i rozumienie tego, że wymaga się od nich przestrzegania reguł wyznaczonych przez szkołę, nauczyciela i innych uczniów.
Alfred T. Goodwin
(opinia, którą sędzia Goodwin napisał w głośnej sprawie wytoczonej przez Micheala Newdow'a władzom szkolnym okręgu i szkoły Elk Grove, do której uczęszczała jego córka, o naruszenie konstytucyjnej zasady rozdziału kościoła od państwa przez zmuszanie uczniów do recytowania przysięgi na wierność, zawierającej rzeczoną frazę).

                                                                                       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz