sobota, 11 stycznia 2014

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1538

 DODATEK SPECJALNY 
W walce o prawo do swobody wypowiedzi dla Dody wcale nie chodzi o wolność ani o liberalne prawo do swobody opinii, lecz o to, by zbudować świat, w którym na religię, wiarę, wartości wieczne będzie można pluć bezkarnie.
Tomasz P. Terlikowski
***
Nie tylko pluciu, 
ale także 
bezkarnemu sraniu 
na religię, 
wiarę
i
wartości wieczne 
mówimy stanowcze
NIE!
Stąd też następująca
INICJATYWA NA RZECZ 
 OCHRONY UCZUĆ RELIGIJNYCH
|||||
|||
|
 SANKTUARIUM 
 NABOŻNEGO WYDALANIA,
 (SAKRODEFEKATORIUM) 

D.O.M.
DE PROFUNDIS
 PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA OSÓB, 
 KTÓRE PO PRZYJĘCIU NAJŚW. SAKRAMENTU 
DOZNAŁY NATCHNIONEJ POTRZEBY
WYDALENIA NAJŚW. EKSKREMENTU
 (Używanie powyższego przybytku przez inne osoby
 stanowi przestępstwo w rozumieniu art. 196 k.k.)

                                                                                    

1 komentarz: