sobota, 15 czerwca 2013

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1329

 
W woli podjęcia wymagającej ustępstw dyskusji przejawia się zaangażowanie w poznawczy egalitaryzm - sytuację, w której wszyscy ludzie są traktowani jak równi sobie intelektualnie i żadna osoba nie może zasadnie zabiegać o przywilej bycia wolnym od obowiązku przeprowadzenia dowodu.
George H. Smith

                                                                                     

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz