środa, 5 czerwca 2013

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1319

Przez wieki całe badacze i uczeni byli więzieni, torturowani i paleni żywcem za odkrycia, które wydawały się kłócić z jakimś błahym tekstem Pisma Świętego. Z całą pewnością niezmienne prawa wszechświata mogą nauczyć znacznie bardziej imponujących i wzniosłych rzeczy niż święte księgi wszystkich religii na ziemi.
Elizabeth Cady Stanton
***
Święta Kongregacja dowiedziała się także o rozpowszechnianiu i przyjmowaniu przez wielu fałszywej doktryny pitagorejskiej, całkowicie sprzecznej z Pismem Świętym, że Ziemia porusza się, a Słońce jest nieruchome, co także głosi De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika i Uwagi na temat Księgi Hioba Diego Zúñigi ... Zatem aby takie poglądy nie mogły skrycie pełzać dalej ze szkodą dla katolickiej prawdy, Kongregacja zdecydowała, że książki Mikołaja Kopernika [De revolutionibus...] i Diego Zúñigi [Uwagi...] będą zawieszone do czasu wprowadzenia korekty.
orzeczenie Najwyższej Świętej Kongregacji 
Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji
(5 III 1616)
***
Poniższa ilustracja ukazuje jeden z możliwych sposobów Kkorekty postawy pacjenta NŚKRiPI. Przedstawione urządzenie fizykoterapeutyczne było napędzane siłą wiary jego operatorów i ich zwierzchników.
 
                                                                                          

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz