wtorek, 4 czerwca 2013

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1318

 
Tak zwana moralność chrześcijańska posiada wszelkie cechy reakcji; jest, w ogromnej mierze, protestem przeciwko pogaństwu. Jej ideał jest negatywny, raczej niż pozytywny; jest biernością, raczej niż działaniem; niewinnością, raczej niż szlachetnością; powstrzymywaniem się od zła, raczej niż energicznym poszukiwaniem dobra: w jej przykazaniach (jak gdzieś trafnie powiedziano) ,,nie będziesz" zbytnio góruje nad ,,będziesz".
John Stuart Mill

                                                                                            

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz