niedziela, 24 lutego 2013

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1218

 NIECH ŚWIAT WIE 
 LET THE WORLD KNOW 
 
(Polish Catholic bishop)

Benedykt XVI zmagał się z o wiele większymi tematami niż pedofilia wśród duchownych. Dbał o to, żeby ludzie żyli zgodnie z przykazaniami bożymi. To jest o wiele ważniejsze zadanie niż ukrócenie sprawy pedofilskiej, która była na świecie, jest i będzie. Żadna siła nie powstrzyma człowieka od tego, żeby skorzystać z pewnych możliwości, jakie daje człowiekowi wolna wola i do czego pchają go namiętności. Przepraszam bardzo, świata nie zmienimy.
---
Benedict XVI had struggled over much greater issues than pedophilia among the clergy. He had taken care to make sure that people lived according to God's Commandments. This is a much more important task than putting an end to the pedophilia thing that has been, is and will be out there in the world. No force will keep man from taking advantage of certain opportunities which free will gives him, and towards which he is pushed by his passions. I am very sorry, we shall not change the world.
Tadeusz Pieronek
(w programie TVN24 
po abdykacji papieża, 
bezwstydnie próbując usprawiedliwić
fakt nieodpowiedniego reagowania przez B16 
na przestępcze praktyki księży-pedofilów;
on the Polish TVN24 channel
 after the pope's abdication, 
brazenly trying to explain away 
the fact that B16 had not dealt adequately 
with criminal activities of pedophile priests)
 
 ZGROZA! ZGROZA! 
 THE HORROR! THE HORROR! 

                                                                                       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz