piątek, 25 stycznia 2013

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1188

Każda strategia, która próbuje umacniać wiarę poprzez podkopywanie nauki jest tak samo skazana na porażkę. Demonstrowanie, że jakaś teoria naukowa jest błędna nie dowiedzie tego, że religijna alternatywa jest automatycznie poprawna. Gdy pokazano, że  Słońce nie jest centrum wszechświata, jak postulował Kopernik, Ziemia nie weszła z powrotem na to szczególne miejsce w kosmosie. Gdyby się okazało, że darwinowska ewolucja jest błędna, to biolodzy nie opracują nowej teorii opartej na hipotezie, że każdy gatunek z osobna został stworzony przez Boga  6000 lat temu.
Victor J. Stenger

                                                                                             

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz