piątek, 12 października 2012

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1085

Ludzie są bałwochwalcami i potrzebują czegoś, na co mogą patrzeć i to całować albo padać przed tym na twarz; zawsze tak było, zawsze tak będzie; a jeśli nie stworzą tego z drewna, muszą to sobie stworzyć ze słów.
Oliver Wendell Holmes
***
 
Zinstytucjonalizowana religia, jako że jest oparta na przesądach, siłą rzeczy nie należy do sfery nauki. A wszystko, co nienaukowe - czyli niezgodne z prawdą - musi być wzmacniane siłą, strachem i kłamstwem. W związku z tym zawsze widać, że zinstytucjonalizowana religia i niewolnictwo idą ręka w rękę.
Elbert Hubbard

                                                                                    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz