wtorek, 25 września 2012

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ.1069

Nigdy nie poświęcamy się czemuś, czego jesteśmy całkowicie pewni. Gdy ludzie są fanatycznie oddani przekonaniom politycznym lub religijnym albo innego rodzaju dogmatom lub celom, to zawsze dlatego, że te dogmaty czy cele są niepewne.  
Robert Pirsig
---
Nikt fanatycznie nie wykrzykuje, że słońce jutro wzejdzie. Wie, że wzejdzie.
Robert Pirsig
***
NA MARGINESIE
 PAN CHRYSTUS - KRÓL WSZECHŚWIATA - 
 DOŁUJE W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE 

Wyniki brytyjskiego spisu ludności z 2011 r. pokazują, że 54% populacji określa się jako chrześcijanie.

Jedna trzecia z tych 54% podaje przekonania religijne jako powód zakreślenia rubryki ,,chrześcijanin". Innymi słowy 18% dorosłej ludności brytyjskiej twierdzi, że ma chrześcijańskie przekonania (tzn., że 82% ma inne).

W tymże 2011 r. przeprowadzone przez firmę telekomunikacyjną BT badania wykazały, że 20% dorosłych Brytyjczyków nigdy nie wysłało e-maila. Czyli w Wielkiej Brytanii jest więcej ludzi, którzy nigdy nie wysłali e-maila niż wierzących chrześcijan. 

Paradoks polega na tym, że ,,wartości chrześcijańskie" są tam wciąż uważane za dominujące, mimo że oficjalne statystyki zadają kłam takiemu podejściu. Czy można bowiem przytomnie twierdzić, że kraj, w którym mniej niż co piąta osoba ma chrześcijańskie przekonania jest chrześcijański? Jeśli mimo wszystko tak, to należałoby też absurdalnie przyjąć, że ignorowanie poczty elektronicznej przez co piątego dorosłego Brytyjczyka dowodzi niechęci całego społeczeństwa brytyjskiego do internetu!

                                                                                          

1 komentarz:

  1. Wyznawcy sekty Krk są tak niepewni słuszności swych dogmatów, że żądają od państwa wprowadzenia ich do przepisów prawa państwowego i egzekwowania tych dogmatów przez państwowy aparat przymusu, ścigania i karania odstępców więzieniem!
    Dodajmy, że wyznawcy ci wcieleni zostali do sekty siłą jako niemowlęta i ten gwałt na ich sumieniu, chrzest, jest nieodwracalny.
    Niemowlę zostaje dożywotnio wciągnięte na listę członków - poddanych, płatników sekty Krk.

    OdpowiedzUsuń