wtorek, 28 sierpnia 2012

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 1041

 
Wszystkie religie zasadzają się na strachu większości i sprycie nielicznych.
Stendhal
***
 
Nie zgadzam się z tymi, którzy sądzą, że konflikt istnieje po prostu między dwiema religiami, tzn. chrześcijaństwem i islamem... Z mojego punktu widzenia kluczowy konflikt istnieje pomiędzy ślepą wiarą i racjonalnym, logicznym umysłem.
Taslima Nasrin
***
Religia nie jest przyjemną rzeczą. Jest potencjalnie niebezpieczną rzeczą, ponieważ zawiera uderzający do głowy zespół emocji, pragnień, tęsknot i lęków. 
Karen Armstrong
***
Zdobywanie broni nuklearnej do obrony muzułmanów jest powinnością religijną.
Osama bin Laden
ŻAR WIARY

                                                                                   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz