sobota, 14 kwietnia 2012

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 879

 R A P O R T 
 O POZIOMIE 
 RELIGIJNEGO UROJENIA 
 W 95-PROCENTOWYM 
 NARODZIE KATOLICKIM 
W lutym 2009 układał się on w górnych strefach stanów średnich. Oto odsetek osób wierzących w (za CBOS):

- Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, bez zastrzeżeń - 60% (26% miewa wątpliwości);
- zmartwychwstanie - 66%;
- powtórne nadejście i sąd ostateczny - 73%;
- wskrzeszenie umarłych i życie wieczne - 69%;
- reinkarnację - 33%;
- piekło - 59%;
- duszę zwierząt - 42%;
- cuda - 68%.
---
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament 
Ew. wg św. Mateusza, rozdz. 10, ww. 32-33
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
***
Hmm... to na tym polega sapiens...
                                                                                         

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz