wtorek, 17 stycznia 2012

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 739

 U W A G A 
 Na przykład
 biblablablijne Zombinalia
dla najmłodszych,
 tudzież różne czułe słówka
z Now(iutki)ego Testamentu...
|||||
|||
|
 BIBLIA TYSIĄCLECIA 
 Nowy Testament  

Ew. wg. św. Mateusza, rozdz. 27, ww. 52-53
Groby się otworzyły 
i wiele ciał Świętych, 
którzy umarli, powstało. 
I wyszedłszy z grobów 
po Jego zmartwychwstaniu, 
weszli oni do Miasta Świętego 
i ukazali się wielu.
---
List św. Pawła do Hebrajczyków,  rozdz. 10, w. 31
Straszną jest rzeczą 
wpaść w ręce Boga żyjącego.

Na pewno, 
i prawie tak straszną, 
jak wpaść w łapy 
klechy miłującego...
|||||
|||
|
                                                                                   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz