poniedziałek, 1 lipca 2024

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 5357

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ 
RELIGIA TO NIE LUDZIE,
TO IDEOLOGIA

 ODGARNĄĆ CHASZCZE... 
żeby się przedrzeć przez intelektualną dżunglę. Niestety wiele osób z różnych względów nigdy tego nie osiągnie. W konsekwencji przekażą tę niemoc swojemu potomstwu itd. Błędne koło będzie się wciąż zamykać... Wyrwanie siebie i swoich dzieci np. z zaklętego kręgu religijnego zabobonu wymaga determinacji i co najmniej kilku nie wypranych jeszcze do czysta szarych komórek.

Człowiek, który nigdy nie zmagał się ze swoją wczesną wiarą, tą wiarą,  w której został wychowany, a która nie jest jeszcze jego własną - bo żadna wiara nie jest naszą własną, jeśli nie została mozolnie zdobyta - stracił dyscyplinę nie tylko moralną, ale też intelektualną. Brak tej dyscypliny może napiętnować człowieka na całe życie i uczynić jego pracę bezskuteczną. Stracił on możliwość przygotowania się do krytyki, analizy, otwartości umysłu, traktowania osobistych problemów z chłodnym dystansem, czego żadne inne przygotowanie nie może zrekompensować. Jest on w dużej mierze skazany na życie w intelektualnej dżungli, gdzie jego ręce wkrótce będą  zbyt słabe, by odgarniać chaszcze, które go oplatają, a jego oczy zbyt słabe, by dojrzeć światło.
Havelock Ellis
***
Zanik wiary religijnej
pośród
najbardziej cywilizowanej
części rasy ludzkiej
jest krokiem
na drodze
od dziecinady
|||||
|||
|
do dojrzałości.
|||||
|||
|
Charles Eliot Norton

ARE YOU READY TO...
GROW UP?
 PODAJ DALEJ! 
                                                      

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz