czwartek, 20 czerwca 2024

ABSURDALIA RELIGIJNE - CZ. 5346

SPIESZMY SIĘ UCZYĆ LUDZI
TAK SZYBKO GŁUPIEJĄ
RELIGIA TO NIE LUDZIE,
TO IDEOLOGIA
 
 FULL JASNOŚĆ 
Największym wrogiem wiedzy nie jest niewiedza, 
lecz złudzenie wiedzy.
Stephen Hawking
***
Chrześcijańscy następcy Greków odrzucali myśl, że wszechświatem rządzą obiektywne prawa przyrody. Odrzucali także myśl, że ludzie nie zajmują uprzywilejowanego miejsca w owym wszechświecie. I chociaż okres średniowiecza nie posiadał żadnego spójnego systemu filozoficznego, wspólnym motywem było to, że wszechświat jest placem zabaw Pana Boga, a religia o wiele bardziej jest warta studiowania niż prawa przyrody. Istotnie, w r. 1227 biskup Paryża nazwiskiem Tempier, działając wedle polecenia papieża Jana XXI opublikował listę 219 błędów czy herezji do potępienia. Na liście jako jedną z herezji umieszczono koncepcję przyrody podporządkowanej prawom, bo stała w sprzeczności z boską wszechmocą. Jest interesującą rzeczą, że parę miesięcy później papież Jan zginął na skutek działania prawa grawitacji, gdy zawalił się na niego dach jego pałacu.
Stephen Hawking
i Leonard Mlodinov
(Wielki projekt)
 ***
Doktryna, że Ziemia nie stanowi ani centrum wszechświata, ani nie jest nieruchoma, ale porusza się jednostajnie z dzienną rotacją, jest absurdalna i tak pod względem filozoficznym, jak i teologicznym fałszywa, a co najmniej stanowi błąd wiary. 
  Z orzeczenia św. Inkwizycji 
 w procesie Galileusza 

Tak, tak, panie Galileusz,
jakichś Koperników się tobie qrwa zachciało.
A tu jak by nie patrzył, dupa z tyłu:
w Nieomylnej Mega Świętej Książce
 czarno na białym (ziemia) stoi...
||||
|||
|
 BIBLIA ŚWIĘTA 
Stary Testament
Ks. Psalmów, rozdz. 93, w. 1
Pan przywdział potęgę
i nią się przepasał:
tak utwierdził świat,
że się nie zachwieje.
---
Pan jest królem.
Oblekł się w dostojność;
Pan oblekł się i przepasał mocą,
Utwierdził okrąg świata tak,
że się nie zachwieje.
---
Królem jest Pan,
w majestat się przyodział,
przyodział się Pan
i przepasał potęgą.
Mocno jest osadzony cały okrąg ziemi
i zapewne nie zachwieje się nigdy.
---
Pan króluje,
oblekł się w dostojność;
oblekł się Pan w możność,
i przepasał się;
utwierdził też okrąg świata,
aby się nie poruszył.
 
Kkrajowej ludności na szczęście błędy wiary nie grożą, bowiem dziś od najmłodszych lat uczy się ona nowoczesnego, zreformowanego - alternatywnego - podejścia do rzeczywistości, korzystając z najlepszych materiałów naukowych dostępnych na rynku. Poziom ogólny edukacji narodowej będzie systematycznie wzrastał, zwłaszcza gdy wreszcie wprowadzi się do szkół państwowych takie natchnione przez Pana Ducha Świętego przedmioty, jak fizyka katechetyczna, matematyka biblijna, biologia eklezjastyczna, fizjologia konfesyjna, chemia mszalna, ekonomia parafialna. Poniżej zamieszczam przykładowe znakomite fotografie z podręczników fizyki katechetycznej (dla dwóch grup wiekowych), pomagające uczniom zrozumieć statykę Morza Czerwonego i dynamikę Wniebowstąpienia Pańskiego...
|||||
|||
|

Oczywiście jedynie słuszna w pisdokracji nauka - nauka Kkatolicka - musi też mieć solidne oparcie w kompetentnej literaturze. Rynek już oferuje spory asortyment pozycji,
|||||
|||
|
ale będzie on nadal systematycznie poszerzany,
aż nastanie full jasność...

ARE YOU READY TO...
 
 

Lux veritatis
Uwaga!
Podajemy nr konta bankowego,
na które można wpłacać dary serca...
SEE THE LIGHT?

 PODAJ DALEJ! 
                                                   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz